Jagiellonian University Repository

The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health

pcg.skipToMenu

The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health

Show full item record

dc.contributor.author Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.contributor.author Sławińska, Teresa [SAP11015993] pl
dc.date.accessioned 2016-03-01T14:06:59Z
dc.date.available 2016-03-01T14:06:59Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21666
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health pl
dc.title.alternative Seriale telewizyjne w dobie cyfryzacji jako jedna z form wspomagania edukacji i transformacji społecznej w obszarze zdrowia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 319-336 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 335-336 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6042/ pl
dc.abstract.pl Wraz z rozwojem cyfryzacji następuje silne i równoczesne splatanie się technologii komunikowania z życiem codziennym. Nowe media i wynikające z nich możliwości odgrywają zasadniczą rolę zarówno w sektorze medialnym, jak i w przestrzeni społecznej. Jednocześnie, wraz z rozwojem technologicznym, pojawiają się nowe, skuteczne formy dotarcia do odbiorców i użytkowników mediów. Należy postawić jednak pytanie: czy zachodzące zmiany wspomagają edukację i transformację społeczną, w tym również w obszarze zdrowia, czy może jednak tworzą dysonans poznawczy? Jaką rolę w tym procesie odgrywają seriale telewizyjne? Stają się one bowiem kanałami dotarcia do masowego odbiorcy, a przedstawione w nich idee, wartości i informacje przybierają akceptowalną i przyswajalną przez odbiorców formę. W dobie zalewu informacjami oraz nieprzetworzonymi faktami taki „oswojony” przekaz staje się efektywny i skuteczny. pl
dc.abstract.en The development of digitisation goes hand in hand with simultaneous strong intertwining of the technology of communication with daily life. New media and the resulting opportunities play an elementary role both in the media sector and in the social space. At the same time, technological progress brings new effective forms of contact with recipients and media users. The following questions should be posed: Do the occurring changes support education and social transformation, including the health care sector, or do they create cognitive dissonance? What is the role played by TV series in this process? TV series become channels of access to mass recipients and the ideas, values and information they present take a form which is acceptable and absorbable by recipients. In the era of the inflow of information and unprocessed facts, such a “familiar” message becomes effective and efficient. pl
dc.subject.pl serial telewizyjny pl
dc.subject.pl cyfryzacja pl
dc.subject.pl zmiany technologiczne pl
dc.subject.pl zdrowie pl
dc.subject.en television series pl
dc.subject.en digital age pl
dc.subject.en technological changes pl
dc.subject.en public health pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 2 (222) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.15.024.4134 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.title.volume Komunikowanie o zdrowiu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych