Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Knowledge and reasoning in design systems



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Grabska Ewa
Ślusarczyk Grażyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grabska Ewa
Ślusarczyk Grażyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grabska Ewa
Ślusarczyk Grażyna