Jagiellonian University Repository

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie na przykładzie Alior Banku

pcg.skipToMenu

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie na przykładzie Alior Banku

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Palka, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:38:35Z
dc.date.available 2020-07-26T23:38:35Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213197
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie na przykładzie Alior Banku pl
dc.title.alternative Management of innovations on the industry using Alior Bank S.A. as an example pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest w całości tematyce innowacji. Została podzielona na 4 części, a każda dotyczy innych aspektów zarządzania innowacjami. W pierwszej, znajduje się szczegółowy opis definicji innowacji. Mnogość pojęć doskonale obrazuje, że jest to temat szeroki i trudny do ujednolicenia. Zatem zrozumienie pierwszego rozdziału pozwala doskonale zrozumieć także całość pracy. Zwłaszcza, że drugi rozdział zawiera analizę sposobów zarządzania innowacjami. W pracy opisanych jest kilka modeli zarządzania, podejść do tej tematyki czy działań wspomagających rozwój innowacji. Potwierdzeniem zastosowanej w pracy teorii, są 2 ostatnie rozdziały, które opisują praktyczne zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie. 3 rozdział dokładnie opisuje i charakteryzuje użytą w pracy jako przykład firmę, a konkretnie Alior Bank. Czytelnik ma możliwość poznania historii instytucji oraz jej rozwoju na przestrzeni lat. 4 rozdział natomiast przedstawia i udowadnia, że innowacje mogą stać się kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Wprowadzanie innowacji podnosi wartość przedsiębiorstwa, wyróżnia je na tle konkurencji, a także umożliwia stały rozwój firmy. pl
dc.abstract.en Aim of this study was to discuss innovations. It was divided into four parts, each of them concerning different aspects of management of innovations. First chapter contains detailed description of innovation’s definitions. The multitude of terms shows that this field is extremely wide and difficult to generalize. Because of this, first chapter gives an insight necessary to understand this study as a whole. Especially since the second one comprises of analysis of ways to manage innovations. In this study number of management models were described, as well approaches or actions supporting development of innovations. Confirmation of this theory put into action are two last chapters, which describe practical application of innovations in the industry. Third chapter describes in detail a company which was used as an example, that is Alior Bank. The reader has an opportunity to get to know the history of this institution and how it's development took place over the years. Chapter four discusses and proves that innovations can be key to the enterprises success. Introduction of innovations raises the overall value of enterprise, lets it stand out from the competition and allows for steady development. pl
dc.subject.pl innowacje przedsiębiorstwo rozwój zarządzanie pl
dc.subject.en development industry innovation management pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106888-112660 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy controlling i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)