Jagiellonian University Repository

Motyw syfilisu w "O czym się nawet myśleć nie chce" Gabrieli Zapolskiej i "Nie wiedziała" Teresy Lubińskiej

pcg.skipToMenu

Motyw syfilisu w "O czym się nawet myśleć nie chce" Gabrieli Zapolskiej i "Nie wiedziała" Teresy Lubińskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Skucha, Mateusz pl
dc.contributor.author Kozaczka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:35:36Z
dc.date.available 2020-07-26T23:35:36Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213150
dc.language pol pl
dc.title Motyw syfilisu w "O czym się nawet myśleć nie chce" Gabrieli Zapolskiej i "Nie wiedziała" Teresy Lubińskiej pl
dc.title.alternative Syphilis theme in "O czym się nawet myśleć nie chce" Gabrieli Zapolskiej and "Nie wiedziała" Teresy Lubińskiej pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma przede wszystkim charakter analityczno-interpretacyjny a także porównawczy. W jej skład wchodzi wstęp, zakończenie oraz cztery rozdziały. Pierwszy z nich opisuje rys historyczny choroby, kolejne natomiast odnoszą się do dwóch powieści. Przedmiotem pracy jest motyw syfilisu w utworze O czym się myśleć nie chce Gabrieli Zapolskiej, w którym to główna bohaterka zostaje zarażona syfilisem, w efekcie czego rodzi niewidome dziecko, które wkrótce umiera, oraz - Nie wiedziała Teresy Lubińskiej, gdzie młoda kobieta – Krysia oszukiwana jest przez swojego męża, chorego na kiłę od dawna. Ich pierwsze dziecko rodzi się chorowite, drugie natomiast umiera zaraz po porodzie. Głównym tematem jest zaprezentowanie tego, jaki wpływ na życie bohaterów powieści miała „wstydliwa choroba”. Czytelnik pracy zdobywa wiedzę nie tylko odnośnie literatury ale także poszerza ją w zakresie historii i medycyny. pl
dc.abstract.en The following essay has three main puproses. It analyses, interpretates and compares the main theme, consisting of the beginning, four chapters and ending of course. First chapter describes the historical background of illness, which leads to two novels. Syphylis, and its motive in O czym się myśleć nie chce by Gabriela Zapolska, where main character is infected by the syphylis, which causes to give birth to blind child, who dies anyway is the first one. Second one - Nie wiedziała by Teresa Lublińska describes young woman - Krysia – who is cheated by her syphyllis-infected husband. They first child is born with common health problems, second one dies right after his birth. My purpose is to show, how syphylis influenced on main characters lifes. The reader of this essay will gain knowledge not olny from the literature, but also from history and medicine. pl
dc.subject.pl Syfilis, kiła, choroba, Michaił Bułhakow, Notatki na mankietach, Gabriela Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce, kobieta, mężczyzna, dziecko, córka, prostytutka, ślepota, śmierć, Teresa Lubińska, Nie wiedziała, małżeństwo, powieść. pl
dc.subject.en Syphilis, pox, lues, ilness, Michaił Bułhakow, Notatki na mankietach, Gabriela Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce, women, man, child, daughter, prostitute, blindess, death, Teresa Lubińska, Nie wiedziała, marriage, novel. pl
dc.contributor.reviewer Skucha, Mateusz pl
dc.contributor.reviewer Pekaniec, Anna pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106838-176369 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)