Jagiellonian University Repository

Ewolucja koncepcji trzech ciał buddy – trikāya

pcg.skipToMenu

Ewolucja koncepcji trzech ciał buddy – trikāya

Show full item record

dc.contributor.advisor Kudelska, Marta [SAP11014054] pl
dc.contributor.author Kołodziej, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:35:29Z
dc.date.available 2020-07-26T23:35:29Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213148
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja koncepcji trzech ciał buddy – trikāya pl
dc.title.alternative The evolution of the concept of the three bodies of the Buddha – trikāya pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie problematyki ciał Buddy pojawiających się od wczesnych szkół buddyjskich do dnia dzisiejszego. Artykuł ma na celu ukazanie zmian, jakie dokonały się w postrzeganiu ciał Buddy oraz relacjach zachodzących między nimi w różnych szkołach buddyjskich kończąc na wytworzonej w buddyzmie mahajany koncepcji trzech ciał Buddy - trikaji. Pojęcia ciał Buddy pojawiały się już we wczesnej literaturze buddyjskiej, wiele szkół mówiło o dwóch lub trzech ciałach, czasem nie wspominając o relacjach pomiędzy nimi, dopiero buddyzm mahajany sformułował oraz opisał koncepcję trzech ciał. Prześledzenie tych zmian ma na celu ukazanie w jaki sposób szkoły, opierając się na swoich poprzednikach, wzbogacały idee ciał Buddy aż do teorii trikaji przez mahajanę. Całość pracy opiera się głównie na wcześniejszych badaniach których głównym autorem jest dr Guang Xing. pl
dc.abstract.en This article was written with an aim to present the changes that have occurred in the perception of bodies of the Buddha and the relations between them in the different schools of Buddhist ending with created by Mahayana Buddhism concept of the three bodies of the Buddha - trikaja. Tracing these changes intended to show how schools, based on their predecessors, enriched the ideas of the bodies of the Buddha to the theory of trikaja. The whole work is mainly based on previous research by Dr. Guang Xing. pl
dc.subject.pl buddyzm, Budda, Buddha, teoria trzech ciał, teoria dwóch ciał, , trikāya, , Mahāyāna, , dharmakāya, , saṃbhogakāya, , nirmaṇakāya, , mahāsāṃghika, trzy ciała Buddy, dwa ciała Buddy, ciała Buddy, pl
dc.subject.en Buddhism, Buddha, three-body theory, two-body theory, trikaya, trikāya, Mahāyāna, dharmakāya, saṃbhogakāya, nirmaṇakāya, mahāsāṃghika, three bodies of the Buddha, two bodies of the Buddha, bodies of the Buddha, pl
dc.contributor.reviewer Kudelska, Marta [SAP11014054] pl
dc.contributor.reviewer Szuksztul, Robert [SAP14001622] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106836-176131 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy buddologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)