Jagiellonian University Repository

Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego

pcg.skipToMenu

Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowska, Anna pl
dc.contributor.author Bakalarz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:33:08Z
dc.date.available 2020-07-26T23:33:08Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213111
dc.language pol pl
dc.title Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego pl
dc.title.alternative A computer program as a matter of copyright law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska przedstawia podstawowe zagadnienia związane z ochroną programu komputerowego na gruncie polskiej ustawy prawnoautorskiej. Została przedstawiona problematyka przedmiotu i podmiotu ochrony, prawa osobiste i majątkowe go programu komputerowego, dozwolony użytek programów komputerowych, umowy stosowane w obrocie programami komputerowymi, koncepcje open access, open source a także historia komputera oraz aspekt techniczny budowy programu komputerowego. pl
dc.abstract.en Master's thesis presents the basic issues of a computer program in Polish copyright law like the issue of the object and the subject of protection, personal rights, copyrights, fair use of computer program, contracts used in trading computer programs, open access and open source concepts, history of the computer and the technical aspect of building a computer program. pl
dc.subject.pl program komputerowy, autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, prawo autorskie, umowa, dozwolony użytek, twórca, autor, producent, współtwórczość, dzieło, utwór, pracodawca, pracownik, komputer, informatyka, czas ochrony, kod maszynowy, kod źródłowy, umowa licencyjna, przeniesienie własności, zwielokrotnianie, opracowanie, analiza, dekomplilacja, ochrona, kopia zapasowa, podmiot, przedmiot, open access, open source pl
dc.subject.en computer software, copyrights, moral rights, copyright, contract, fair use, creator, writer, producer, cowriter, co-founder work, employer, employee, computer, computer science, the term of protection, machine code, source code, license agreement , transfer, reproduction, development, analysis, security, backup, subject, object, open access, open source, decompilation pl
dc.contributor.reviewer Targosz, Tomasz [SAP11018487] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowska, Anna pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106798-113867 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)