Jagiellonian University Repository

Ustawienie i kalibracja układu do pomiarów elektrofizjologicznych metodą Patch Clamp

pcg.skipToMenu

Ustawienie i kalibracja układu do pomiarów elektrofizjologicznych metodą Patch Clamp

Show full item record

dc.contributor.advisor Rajfur, Zenon pl
dc.contributor.author Stokłosa, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:28:01Z
dc.date.available 2020-07-26T23:28:01Z
dc.date.submitted 2016-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213030
dc.language pol pl
dc.title Ustawienie i kalibracja układu do pomiarów elektrofizjologicznych metodą Patch Clamp pl
dc.title.alternative Setting up and calibrating system for Patch Clamp electrophysiological measurments. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Skonfigurowano układ do badań kanałów jonowych techniką Patch Clamp. Uziemiono układ badawczy, skompensowano napięcia na elektrodzie i napięcie BIAS, skompensowano pojemność modelu sztucznej komórki. Otrzymano wyniki wskazujące na poprawne zmontowanie podzespołów, dobre rozplanowanie uziemienia, dokładne i poprawne działanie układu pomiarowego. pl
dc.abstract.en The system has been configured to study ion channels using Patch Clamp technique. Ground has been applied, electrode voltage, BIAS and capacitance of model cell has been compensated. Received results indicating the correct assemblage of components, good grounding layout, accurate and correct operation of the measuring system. pl
dc.subject.pl patch clamp, kalibracja, modelowa komórka, kanały jonowe, błona biologiczna, voltage clamp, current clamp pl
dc.subject.en patch clamp, calibration, model cell, ion channels, biological membrane, voltage clamp, current clamp pl
dc.contributor.reviewer Raczkowska, Joanna [SAP11018786] pl
dc.contributor.reviewer Rajfur, Zenon pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106713-172193 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)