Jagiellonian University Repository

Raport z uruchomienia bazy wiedzy UJ (Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej) i jej integracji z systemami zewnętrznymi : etap B25

Raport z uruchomienia bazy wiedzy UJ (Jagiellońskiej ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska