Jagiellonian University Repository

Expanding English vocabulary in primary school

pcg.skipToMenu

Expanding English vocabulary in primary school

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.author Król, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:24:19Z
dc.date.available 2020-07-26T23:24:19Z
dc.date.submitted 2016-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212972
dc.language eng pl
dc.title Expanding English vocabulary in primary school pl
dc.title.alternative Poszerzanie słownictwa z języka angielskiego w szkole podstawowej pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest pokazanie różnych technik nauki słownictwa wśród dzieci które uczą się w szkole podstawowej. W części teoretycznej opisane są między innymi dwa podstawowe aspekty składające się na język, czyli gramatyka i słownictwo, opisane zostały również typy pamięci, sposoby nauki słownictwa poprzez zabawy, to w jaki sposób dzieci zapamiętują słownictwo, wpływ teorii takich postaci jak Krashen oraz Piaget na rozwój językowy dziecka, metoda TPR oraz przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem tej metody . W części praktycznej przedstawionych jest pięć konspektów lekcji które zawierają pięć autorskich ćwiczeń na naukę słownictwa które zostały przeprowadzone w klasie czwartej szkoły podstawowej podczas praktyk. W tej części przedstawione są również ewaluacje które opisują skuteczność lub niepowodzenie tychże ćwiczeń wśród dzieci. pl
dc.abstract.en The main aim of this thesis is to show different ways of teaching students vocabulary in primary school. This thesis is divided into theorethical and practical part. The theorethical part is focused, inter alia, on basic aims of language- grammar and vocabulary. It is also about different memorizing techniques, ways of teaching children vocabulary through games, how children memorize new words and Piaget and Krashen’s methods of children's language development. The TPR method is described as well. The practical part contains five lesson plans with five authorial exercises. At the end of every lesson plan, one can read the evaluation of the lesson. pl
dc.subject.pl słownictwo, Krashen, Piaget, TPR, szkoła podstawowa, pamięć,zabawy, język angielski pl
dc.subject.en vocabulary, Krashen, Piaget, TPR, primary, school, memory, games, English pl
dc.contributor.reviewer Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106656-170218 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)