Jagiellonian University Repository

Projekt Assessment Center na stanowisko Kierownika Działu Personalnego

pcg.skipToMenu

Projekt Assessment Center na stanowisko Kierownika Działu Personalnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Mikulec, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:20:16Z
dc.date.available 2020-07-26T23:20:16Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212908
dc.language pol pl
dc.title Projekt Assessment Center na stanowisko Kierownika Działu Personalnego pl
dc.title.alternative The Assessment Center structure for HR Manager pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy z nich stanowią rozdziały teoretyczne, ostatni jest projektem Assessment Center na stanowisko Kierownika Działu Personalnego. Pierwszy rozdział traktuje o procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz o ich rodzajach i metodach. Druga część skupia się na zarządzaniu kompetencjami w przedsiębiorstwach. Został również omówiony profil kompetencyjny wraz ze sposobem jego tworzenia. W dalszej części szczegółowo opisany został Assessment Center jako metoda selekcji personelu. Ostatnim etapem pracy było samodzielne stworzenie projektu będącego przykładowym zestawem struktury AC w firmie dla wspomnianego wyżej stanowiska kierowniczego. pl
dc.abstract.en This project consists of four chapters. Three of them are theoretical ones, and the fourth one presents the Assessment Center case study. In the first theoretical chapter, the application process and the personnel selection with its types and methods are taken into account. The second theoretical chapter is devoted to the competency management system and the job competency profile. In the empirical part, the Assessment Center as a method of personnel selection is analysed. The last stage of the project is the individual work which aims at presenting the exemplary Assessment Center structure for a manager. pl
dc.subject.pl Assessment Center – kompetencje – rekrutacja – selekcja pl
dc.subject.en Assessment Center – competences – recruitment – selection pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106593-199103 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)