Jagiellonian University Repository

Kognitywistyka a procesy przyswajania pisma japońskiego (na wybranych przykładach)

pcg.skipToMenu

Kognitywistyka a procesy przyswajania pisma japońskiego (na wybranych przykładach)

Show full item record

dc.contributor.advisor Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.contributor.author Wyrostek, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:10:01Z
dc.date.available 2020-07-26T23:10:01Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212752
dc.language pol pl
dc.title Kognitywistyka a procesy przyswajania pisma japońskiego (na wybranych przykładach) pl
dc.title.alternative Cognitive Science and processes of acquisition of Japanese writing system (based on selected examples) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przedstawienie czytelnikowi pokrótce procesu przyswajania nowych informacji ze szczególnym uwzględnieniem ideogramów sinojapońskich. Autor opisuje budowę semiotyczną ideogramów. Porównuje również wybrane metody nauki ideogramów sinojapońskich, w oparciu o rezultaty badań dotyczących skuteczności poszczególnych sposobów ich przyswajania. Opisane zostały też podstawowe koncepty zapamiętywania informacji oraz metody nauki ideogramów sinojapońskich stosowane w edukacji instytucjonalnej. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to describe the process of acquiring new information in the context of Japanese ideograms. The author explains semiotic structure of sinojapanese ideograms. He then compares selected methods of acquisition of ideograms based on results of research about their efficiency. Basic concepts concerning retention and study methods of ideograms applied in institutional environments have also been described. pl
dc.subject.pl Kognitywistyka, język japoński, ideogram, ideogram sinojapoński, kanji, metody nauczania, przyswajanie wiedzy, struktura ideogramów, pismo japońskie, nauka języków obcych pl
dc.subject.en Cognitive science, japanese language, ideogram, sinojapanese ideogram, kanji, teaching methods, knowledge acquisition, structure of ideograms, japanese writing system, language acquisition pl
dc.contributor.reviewer Sonnenberg-Musiał, Katarzyna pl
dc.contributor.reviewer Huszcza, Romuald [SAP11017330] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106436-160275 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy cywilizacje Dalekiego Wschodu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)