Jagiellonian University Repository

Hiperprolaktynemia a płodność kobiet w okresie rozrodczym.

pcg.skipToMenu

Hiperprolaktynemia a płodność kobiet w okresie rozrodczym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Koczera, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:09:54Z
dc.date.available 2020-07-26T23:09:54Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212750
dc.language pol pl
dc.title Hiperprolaktynemia a płodność kobiet w okresie rozrodczym. pl
dc.title.alternative Hiperprolactynemia and women fertility at reproductive age. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Prolaktyna to hormon kojarzony głównie z laktacją oraz z karmieniem piersią. Jest to niezbędny hormon w czasie ciąży oraz po porodzie. Zdarza się również że, pomimo iż, kobieta nie jest w ciąży poziom tego hormonu jest powyżej normy. Mówimy wtedy o hiperprolaktynemii.Hiperprolaktynemia to jeden z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych. Ma ona wpływ na życie oraz płodność kobiet. Hiperprolaktynemii towarzyszą charakterystyczne objawy jak zatrzymanie krwawienia miesięcznego, mlekotok oraz inne objawy towarzyszące.Cel: Podjęto próbę zbadania hiperprolaktynemii i jej wpływu na płodność oraz codzienne życie. Materiał i metody badawcze: Posłużono się w tym celu kwestionariuszem ankietowym składającym się z 35 pytań. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 70 kobiet u których zdiagnozowano hiperprolaktynemie. Wyniki: Wykonane badanie pokazuje, że najczęściej kobiety zgłaszają się do specjalisty z powodu męczących dolegliwości oraz niepłodności. Najczęściej przyczyna hiperprolaktynemii pozostaje niewyjaśniona. Hiperprolaktynemia znacząco wpływa na życie rodzinne, zawodowe a także na relacje ze znajomymi.Wnioski: Hiperprolaktynemia ma wpływ na płodność kobiet. Najczęstszymi objawami są zmęczenie oraz drażliwość, a także ból głowy, silny przyrost masy ciała i ból piersi. Najczęstszą formą leczenia jest kuracja farmakologiczna. pl
dc.abstract.en Introduction: Prolactin is a hormone connected physiologically with lactation and breast feeding. It is necessary hormone during pregnancy and after childbirth. In some cases level or prolactin maybe higher than normal and this situation is manifested by many various symptoms. We call it is hyperprolactinaemia. Hyperprolactinaemia is the one of the most common disorders associated with endocrine disorders. Hyperprolactinaemia affects on female life and fertility. This disease is characterized by stop menstrual bleeding, galactorrhoea and other characteristic symptoms. Aim: The objective of this work was to examine the effect of hyperprolactinaemia on female fertility and the daily life. Material and researching methods: It is use questionnaire consisting of 35 questions. The research was conducted on 70 women with the diagnosis of hyperprolactinaemia. Results: The conducted research shows that woman mostly report to a specialist due to the hyperprolactinaemia influence on their fertility. The most common cause of hyperprolactinaemia remains unexplained. Hyperprolactinaemia significantly affects on their daily life, career and social relations. Conclusions: Hyperprolactinaemia has huge impact on female fertility. The most frequent symptoms of hyperprolactinaemia include fatigue and irritability, also are headache, weight gain and breast pain. Hyperprolactinaemia is mostly treated by pharmacological methods. pl
dc.subject.pl Prolaktyna, Hiperprolaktynemia, Niepłodność, Okres rozrodczy pl
dc.subject.en Prolactin, Hyperprolactinaemia, Infertility, Reproductive age pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.reviewer Klimek, Marek [SAP20000299] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106434-199412 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)