Jagiellonian University Repository

Dzielenie się informacją przez fandom Harry’ego Pottera na portalu społecznościowym Tumblr. Diagnoza stanu obecnego i propozycja udoskonalenia

pcg.skipToMenu

Dzielenie się informacją przez fandom Harry’ego Pottera na portalu społecznościowym Tumblr. Diagnoza stanu obecnego i propozycja udoskonalenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.author Wyszyńska, Kaja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:04:25Z
dc.date.available 2020-07-26T23:04:25Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212664
dc.language pol pl
dc.title Dzielenie się informacją przez fandom Harry’ego Pottera na portalu społecznościowym Tumblr. Diagnoza stanu obecnego i propozycja udoskonalenia pl
dc.title.alternative Information sharing within the Harry Potter fandom on tumblr. Diagnosis of the current state and an improvement suggestion pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka dotyczy dzielenia się informacją w fandomie Harry’ego Pottera (tzw. Potterheads) na platformie mikroblogowej tumblr (https://www.tumblr.com/). W rozdziale pierwszym przedstawiona jest sama platforma tumblr. Nakreślono tam też historię oraz charakter zjawiska fandomu obecnego w Internecie, w tym na social media, ze szczególnym uwzględnieniem platformy tumblr. W rozdziale drugim, na podstawie doświadczeń własnychautorki, a także badań przeprowadzonych w formie ankiety oraz obserwacji uczestniczącej, określone są główne typy komunikatów, jakimi posługują się obecni na tumblr fandomowicze. Wyjaśnione zostało podejście Potterheads do mechanizmów komunikacyjnych obecnych na platformie oraz zachodzących tam procesów informacyjnych, w których uczestniczą. W rozdziale trzecim zaproponowano pewne rozwiązania, zarówno z zakresu inżynierii socjologicznej, jak i usprawnień technologicznych, mające na celu zwiększenie efektywności oraz płynności komunikacji zachodzącej na tumblr. Jest to temat stosunkowo mało zbadany z perspektywy zachowań informacyjnych, dlatego warto podjąć próby opisania zjawiska fandomu i tego, jak się komunikuje ze sobą; taki też cel miała niniejsza praca. pl
dc.abstract.en This bachelor paper concerns information sharing within the Harry Potter fandom (so-called Potterheads) on the tumblr microblogging platform (https://www.tumblr.com/). Chapter one introduces the platform, as well as describes the history and character of fandom present on the Internet, including social media, focusing especially on the tumblr fandoms. Chapter two describes main types of communication in use amidst Potterheads on tumblr, basing on original experiences of the author and the research conducted for the needs of this paper, which consisted of a survey and participant observation. Potterheads’ approach to communication mechanisms on the platform is also explained; together with information processes they take part in on tumblr. Chapter three makes an attempt to propose certain solutions, from the field of social engineering as well as technological improvements, aiming to increase the effectiveness and fluidity of the tumblr communication. It is relatively rare topic in scientific literature, approached from the information behavior perspective. As such, it is worth making the effort to describe and analyze internal fandom communication; such is the core purpose of this paper. pl
dc.subject.pl dzielenie się informacją, fandom, komunikacja, Potterheads, social media, tumblr pl
dc.subject.en communication, fandom, information sharing, Potterheads, social media, tumblr pl
dc.contributor.reviewer Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.reviewer Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106355-111535 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)