Jagiellonian University Repository

Walery Sławek – od terrorysty do premiera. Biografia polityczna.

pcg.skipToMenu

Walery Sławek – od terrorysty do premiera. Biografia polityczna.

Show full item record

dc.contributor.advisor Polaczek-Bigaj, Marta [SAP12018806] pl
dc.contributor.author Kaszowski, Radosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:58:42Z
dc.date.available 2020-07-26T22:58:42Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212574
dc.language pol pl
dc.title Walery Sławek – od terrorysty do premiera. Biografia polityczna. pl
dc.title.alternative Walery Sławek- from terrorist to Prime Minister. Political biography. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Walery Sławek był jednym z wielu zapomnianych polityków okresu międzywojennego. Mimo trzykrotnego premierostwa jego działalność i wpływ na Polskę został zapomniany. Praca ta ma na celu ukazanie życia prywatnego i politycznego tego wybitnego polskiego polityka. Analiza oparta jest na życiorysie Walerego Sławka. Od jego narodzin przez aktywność w PPS, członkostwo w legionach, aktywność polityczną i utworzenie BBWR, trzykrotne premierostwo w II RP aż do upadku po śmierci Marszałka Józefa Połsudskiego i samobójczą śmierć Walerego Sławka w 1939 roku. pl
dc.abstract.en Walery Sławek was one of the many forgotten Prime Ministers of the interwar period, but his activities and impact on the fate of the Poland was forgotten. This work aims to present private life and political activities of this great Polish politician . The analysis wa based on lifetime of Walery Sławek, from birth, through the activities of the PPS, a member of the Legions, political activity and creation of BBWR, triple premiership in II RP, downfall after death of Marshal Józef Piłsudski and Walery Sławek suecide in 1939. pl
dc.subject.pl Walery Sławek, polski premier, Legiony Polskie, Dwudziestolecie międzywojenne, polska polityka, BBWR, historia Polski XX wieku, wybory brzeskie, 1879- 1939, przewrót majowy, Polityka Marszałka Józefa Piłsudskiego, II Rzeczpospolita Polska pl
dc.subject.en Walery Sławek, Polish Prime Minister, Polish Legions, interwar, Polish politic, BBWR, Polish history of XX century, Brest elections, 1879- 1939, PPS, May coup, Marshal Józef Piłsudski politics, II Republic of Poland pl
dc.contributor.reviewer Polaczek-Bigaj, Marta [SAP12018806] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106247-177124 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)