Jagiellonian University Repository

Podmiot praw do wytworów intelektualnych tworzonych na uczelniach

pcg.skipToMenu

Podmiot praw do wytworów intelektualnych tworzonych na uczelniach

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0