Jagiellonian University Repository

Rodzaje strategii negocjacji znaczeń i trudności w pośredniczonej za pomocą komputera komunikacji pomiędzy uczącymi się JPJO

pcg.skipToMenu

Rodzaje strategii negocjacji znaczeń i trudności w pośredniczonej za pomocą komputera komunikacji pomiędzy uczącymi się JPJO

Show full item record

dc.contributor.advisor Dębski, Robert [SAP11013764] pl
dc.contributor.author Kaciczak, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:47:26Z
dc.date.available 2020-07-26T22:47:26Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212397
dc.language pol pl
dc.title Rodzaje strategii negocjacji znaczeń i trudności w pośredniczonej za pomocą komputera komunikacji pomiędzy uczącymi się JPJO pl
dc.title.alternative Negotiation of meaning and strategies used among learners of Polish in synchronous computer mediated communication pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Proces negocjacji znaczeń, wywoływany przez trudności komunikacyjne, prowadzi do modyfikacji struktury konwersacji. Uczestnicy rozmowy wykorzystują wszelkiego rodzaju strategie, które umożliwić mają kontynuowanie dialogu. Poddawany początkowo badaniom w środowiskach tradycyjnych, współcześnie coraz częściej staje się przedmiotem badań w obrębie dziedziny CALL. Rezultaty wskazują na sprzyjające warunki dla pojawienia się negocjacji znaczeń w środowisku elektronicznym, a tym samym pozytywny wpływ na proces akwizycji J2. Podczas rozwiązywania trzech typów zadań i komunikacji pośredniczonej za pomocą komputera, uczący się JPJO zastosowali siedem różnych strategii negocjacji znaczeń: prośbę o wyjaśnienie, samodzielną poprawę błędów, powtórzenie niezrozumiałego elementu, naprowadzenie, sprawdzenie poprawności zrozumienia przekazu, domyślanie się znaczenia, bezpośrednią prośbę o pomoc. Trudności, które w największym stopniu wywoływały negocjację znaczeń znajdowały się na poziomie słowa i miały związek z nieznajomością danego leksemu. pl
dc.abstract.en Negotiation of meaning generated by communication problems leads to adjustment of the conversation structure. The interlocutors use different strategies in order to sustain and continue the dialogue. Initially surveyed in a traditional environment it is increasingly becoming the subject of CALL research these days. The results indicate that there are favorable conditions for the negotiation of meaning in a paperless environment and thus a positive effect on language acquisition. When solving three types of tasks and using computer mediated communication, the learners of Polish as a foreign language used seven different strategies for the negotiation of meaning: asking for an explanation, self-correction, repeating of incomprehensible elements, guidance, comprehension activities, guessing the meaning from the context, and asking directly for help. The difficulties which most affected the negotiation of meaning were those on a word level and connected with lack of knowledge of a lexeme application. pl
dc.subject.pl negocjacja znaczeń, strategie, wyzwalacze, interakcja pl
dc.subject.en negotiation of meaning, strategies, triggers, interaction pl
dc.contributor.reviewer Dębski, Robert [SAP11013764] pl
dc.contributor.reviewer Prizel-Kania, Adriana pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106062-147600 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)