Jagiellonian University Repository

Praktyczne aspekty oszustw księgowych

pcg.skipToMenu

Praktyczne aspekty oszustw księgowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Wasilewski, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:41:51Z
dc.date.available 2020-07-26T22:41:51Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212315
dc.language pol pl
dc.title Praktyczne aspekty oszustw księgowych pl
dc.title.alternative Practical aspects of accounting fraud pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy oszustw księgowych. Autor omówił istotę tego typu przestępstw. W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały teoretyczne zagadnienia, związane z rachunkowością, sprawozdawczością finansową, zasady rachunkowości oraz tzw. agresywna, jak i kreatywna rachunkowość. W rozdziale drugim pracy omówione zostały zagadnienia związane z tematyką oszustw księgowych, w tym definicja oszustw księgowych, elementy, jak i istota takiego oszustwa oraz klasyfikacja najbardziej powszechnych oszustw. Ponadto przestawiona została specyfika działalności biegłych rewidentów, jak i samego auditingu. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały przykładowe przestępstwa finansowe, księgowe. W końcowej części rozdziału zostały przedstawione działania instytucjonalne dotyczące ujawniania nieuczciwych praktyk w wybranych państwach. pl
dc.abstract.en This thesis is focused on accounting frauds. In it, the author elaborates on the essence of this kind of criminal offences. The first chapter presents the theoretical issues associated with accountancy and financial reporting as well as the principles of accounting along with the so-called aggressive and creative accounting. The second chapter of this paper discusses the detailed aspects of accounting frauds, including, but not limited to the definition of an accounting fraud, the elements and the substance of such a fraud. It also attempts to classify the most common frauds of this nature. Moreover, it presents the specific character of the problems chartered auditors face along with the innate distinguishing features of auditing activities. The third chapter introduces examples of financial and accounting offences. Its final part discusses steps taken by relevant institutions designed to unveil such unfair practices in selected countries. pl
dc.subject.pl audyt finansowy – oszustwa księgowe – Satyam pl
dc.subject.en accounting fraud – financial audit - Satyam pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105984-145187 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)