Jagiellonian University Repository

Lily Allen w Społeczeństwie ryzyka. Kulturowa analiza piosenek w świetle teorii Ulricha Becka

pcg.skipToMenu

Lily Allen w Społeczeństwie ryzyka. Kulturowa analiza piosenek w świetle teorii Ulricha Becka

Show full item record

dc.contributor.advisor Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.contributor.author Nowak, Sonia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:41:21Z
dc.date.available 2020-07-26T22:41:21Z
dc.date.submitted 2016-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212307
dc.language pol pl
dc.title Lily Allen w Społeczeństwie ryzyka. Kulturowa analiza piosenek w świetle teorii Ulricha Becka pl
dc.title.alternative Lily Allen in Risk Society Cultural Analysis of Songs According to Ulrich Beck's Theory pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest analiza społeczeństwa Europy Zachodniej w kontekście wybranych piosenek brytyjskiej wokalistki Lily Allen. Głównymi tekstami są The Fear, Everyone's At It, Hard Out Here. Jednym z celów pracy jest pokazanie, w jaki sposób teksty kultury popularnej obrazują dzisiejsze społeczeństwo, komentują m.in. zachowania i relacje między płciami, kulturowe stereotypy. Chcę również pokazać jak kultura popularna koreluje z dyskursem naukowym. Książką, która służy za podstawę teoretyczną i wokół której najbardziej się skupiam jest "Społeczeństwo ryzyka" U. Becka. Dla Becka obecne społeczeństwo to społeczeństwo ryzyka, autor pisze: „niebezpieczeństwa są jakby pasażerami na gapę naszej normalnej konsumpcji”. Od ogólnego wyjaśnienia badacz kolejno analizuje sytuacje w społeczeństwie: opozycje między naturą, od której człowiek jest zależny a cywilizacją, klasy, konsumpcję, przemysł i ekonomię, bezrobocie, używki, dysproporcje między kobietami i mężczyznami. Dzięki badaniom Becka nad różnymi strukturami, funkcjami społeczeństwa itp. każda piosenka Allen jest interpretowana za pomocą tez socjologa. Oprócz tekstów analizuję również dwa teledyski Allen. Końcowe wnioski oparte są na teorii A. Gidenssa odnośnie refleksyjności. pl
dc.abstract.en This disseration is the cultural alysis of Lily Allens' songs in the theory of Ulrich Beck about the risk society. In my research I'd like to show how popular culture talks about the society of Western Europe and focus on how texts of popular culture describe present society, how they comment e.g. relations between the sexes, gender inequalities, cultural stereotypes etc.. In this case, another aim of my essey will be to explain and prove how popular culture can cooperate with the academic discourse. I divided my paper into five chapters. At the beginning, I'll expalin what the risk society is. From chapters one till three, I'll quote and analyse Allens' songs: I chose The Fear, Hard Out Here and Everyone's At It. Each song will be interpreted by me myself and also Becks' theses. At the end I'll make conclusions and refer also to Anthony Giddens' conception of reflexivity. pl
dc.subject.pl Lily Allen, Ulrich Beck, Anthony Giddens, społeczeństwo ryzyka, kultura popularna, muzyka popularna, studia kulturowe pl
dc.subject.en Lily Allen, Ulrich Beck Anthony Giddens, risk society, popular culture, popular music, cultural studies pl
dc.contributor.reviewer Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.contributor.reviewer Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105975-164557 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy teksty kultury pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)