Jagiellonian University Repository

Czworościan w twierdzeniach i zadaniach

pcg.skipToMenu

Czworościan w twierdzeniach i zadaniach

Show full item record

dc.contributor.advisor Pogoda, Zdzisław [SAP11010786] pl
dc.contributor.author Gwóźdź, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:40:47Z
dc.date.available 2020-07-26T22:40:47Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212298
dc.language pol pl
dc.title Czworościan w twierdzeniach i zadaniach pl
dc.title.alternative Tetrahedron in theorems and excercises pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest czworościan. Przedstawione zostały definicje i twierdzenia dotyczące różnego rodzaju czworościanów, a także własności i przekształcenia dotyczące tych brył. Końcowa część pracy to zadana, do rozwiązania których użyte zostały informacje podane wcześniej. Dla lepszego zrozumienia tematu do większości twierdzeń i zadań zostały sporządzone rysunki. Informacje podane w pracy pochodzą z podręczników polskich i zagranicznych, czasopism popularnonaukowych, archiwum olimpiad matematycznych i sieci. pl
dc.abstract.en The subject of the worrk is tetrahedron. There were presented definitions and theorems about some kinds of tetrahedrons, various properties and transformations of tetrahedrons. On the basis of the previous information there are solved many exercises in the final part of the work. To understand the topic better there are also many pictures attached to theorems and exercises. The main source of information were polish and foreign manuals, science magazines, archive of mathematical olympiads and websites. pl
dc.subject.pl czworościan, czworościan foremny, czworościan ortocentryczny, wysokość, środkowa, biśrodkowa, ortocentrum, równoległościan dopisany, rombościan, izometria, przenikanie dwóch czworościanów. pl
dc.subject.en tetrahedron, regular tetrahedron, orthocentric tetrahedron, altitude,median, orthocenter, parallelepiped added to the tetrahedron, rhombohedron, isometry, penetration of two tetrahedrons. pl
dc.contributor.reviewer Pogoda, Zdzisław [SAP11010786] pl
dc.contributor.reviewer Lewicki, Grzegorz [SAP11011002] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105966-146009 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)