Jagiellonian University Repository

Wpływ różnych kombinacji stężeń jonów amonowych i azotanowych na wzrost i aktywność fotosyntetyczną wybranych szczepów mikroglonów

pcg.skipToMenu

Wpływ różnych kombinacji stężeń jonów amonowych i azotanowych na wzrost i aktywność fotosyntetyczną wybranych szczepów mikroglonów

Show full item record

dc.contributor.advisor Malec, Przemysław [SAP11013396] pl
dc.contributor.author Mungunkhuyag, Khongorzul pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:39:57Z
dc.date.available 2020-07-26T22:39:57Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212285
dc.language pol pl
dc.title Wpływ różnych kombinacji stężeń jonów amonowych i azotanowych na wzrost i aktywność fotosyntetyczną wybranych szczepów mikroglonów pl
dc.title.alternative The influence of different combination of ammonium and nitrate concetration on growth and photosynthetic activity of selected strains of microalgae pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy była ocena zdolności adaptacyjnych wybranych szczepów mikroalg: Chlamydomonas sp., Chlorella sp. oraz linii Chlorophyta wyizolowanej z siedlisk eutroficznych w Polsce (ZTT-3), do wzrostu na podłożach mineralnych, zawierających jony azotanowe oraz amonowe w różnych proporcjach jako jedyne źródło azotu. Wzrost glonów oraz ich aktywność fotosyntetyczną monitorowano przy pomocy analizy składu barwnikowego oraz pomiarów kinetyki fluorescencji chlorofilu In vivo. Zaobserwowano zmiany pH podłoża podczas hodowli. Wykazano, że badane linie mikroglonów wykazują istotne zróżnicowanie w zdolności do pobierania i wzrostu z wykorzystaniem różnych form azotu nieorganicznego. Zjawisko to może być istotne w przypadku masowych hodowli mikroglonów w specyficznych warunkach, do zastosowań biotechnologicznych. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to evaluate the adaptability of selected strains of microalgae: Chlamydomonas sp., Chlorella sp. and the line of Chlorophyta isolated from eutrophic habitats in Poland (ZTT-3) to grow on mineral media containing nitrate and ammonium ions in different ratios as the only nitrogen source. Algae growth and their photosynthetic activity was monitored by the analysis of photosynthetic pigment accumulation and composition as well as by measurements of the chlorophyll fluorescence kinetics in vivo. Changes in pH of the medium during algal culture were observed. Significant differences in the growth capacity and the ability to take up inorganic nitrogen forms have been demonstrated. This phenomenon could account for mass cultivation of microalgae for specific biotechnological applications. pl
dc.subject.pl chlorofil, fotosynteza, jon amonowy, jon azotanowy, wzrost, zielenice pl
dc.subject.en ammonium, chlorophyll, green algae, growth, nitrate ion, photosynthesis pl
dc.contributor.reviewer Malec, Przemysław [SAP11013396] pl
dc.contributor.reviewer Waloszek, Andrzej [SAP11014305] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105952-174868 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)