Jagiellonian University Repository

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

pcg.skipToMenu

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Show full item record

dc.contributor.advisor Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.author Głowacka, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:36:41Z
dc.date.available 2020-07-26T22:36:41Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212234
dc.language pol pl
dc.title Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji pl
dc.title.alternative The obligee in administrative enforcement proceedings pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie roli wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wstęp zawiera krótką charakterystykę podmiotów biorących udział w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, jakimi są zobowiązany, wierzyciel i organ egzekucyjny. W pierwszym rozdziale omówiłam pojęcie i dokonałam oznaczenia wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Wymienione i opisane zostały przeze mnie także podmioty, które pełnią funkcję wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem moich rozważań są także prawa i obowiązki wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W sposób dokładny prześledziłam jakie obowiązki ciążą na wierzycielu oraz jakie prawa przysługują mu w poszczególnych stadiach postępowania egzekucyjnego w administracji. Zostały one opisane w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy wierzyciel pełni w postępowaniu równocześnie funkcję organu egzekucyjnego, a drugi sytuacji, gdy jest on odrębnym podmiotem postępowania. Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu instytucji skargi na bezczynność wierzyciela. Podsumowanie zawiera przytoczenie najistotniejszych poruszonych przeze mnie w pracy kwestii dotyczących roli jaką pełni wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. pl
dc.abstract.en The subject of this dissertation is to elaborate the role of the obligee in administrative enforcement proceedings. Firstly, I pointed out the objective scope of administrative enforcement proceedings. Then I defined who the obligee is and made a list of entities which serve as the obligee in different kinds of administrative cases. I also focused on rights and duties of the obligee in administrative enforcement proceedings. This dissertation contains what actions can be taken against the obligee for failure to act. In conclusion, I summarised the main issues elaborated in this dissertation linked to the role of the obligee in administrative efforcement proceedings. pl
dc.subject.pl Postępowanie egzekucyjne w administracji, egzekucja administracyjna, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawa i obowiązku wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skarga na bezczynność wierzyciela pl
dc.subject.en Administrative enforcement proceedings, administrative enforcement, obligee in administrative enforcement proceedings, rights and duties of the obligee, actions against the obligee for failure to act pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105898-176024 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)