Jagiellonian University Repository

Kształtowanie się państwa węgierskiego pod koniec IX i w X wieku w ujęciu politycznym i społecznym.

pcg.skipToMenu

Kształtowanie się państwa węgierskiego pod koniec IX i w X wieku w ujęciu politycznym i społecznym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.contributor.author Kudła, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:35:51Z
dc.date.available 2020-07-26T22:35:51Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212221
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie się państwa węgierskiego pod koniec IX i w X wieku w ujęciu politycznym i społecznym. pl
dc.title.alternative Formation of the Hungarian state at the end of ninth and in tenth centaury in political and social aspect. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie procesu kształtowania się państwa węgierskiego pod koniec IX i w X wieku. W szczególności analizie poddane zostały aspekty polityczny i społeczny. Podstawowe pytanie odnosi się do tego, jak i kiedy Węgrzy osiedlili się w Europie Środkowej oraz obalenia mitów na ten temat. Całość rozważań opiera się na publikacjach, w całości poświęconych temu zagadnieniu, których autorzy poświęcili wiele lat na analizę źródeł historycznych oraz wyników badań archeologów i językoznawców. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is showing the process of formation of the Hungarian State at the end of the ninth and in the tenth century. The analysis covered political and social aspects. The main question relates to how and when the Hungarians settled in Central Europe and to refute the myths about it. The whole thesis is based on publications whose authors spent many years analyzing historical sources and research results of archaeologists and linguists. pl
dc.subject.pl Węgry – państwo – X wiek – polityka pl
dc.subject.en Hungary – state – tenth centaury – policy pl
dc.contributor.reviewer Nagy, László [SAP11017823] pl
dc.contributor.reviewer Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105885-178695 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia węgierska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)