Jagiellonian University Repository

Mobilność pracowników

pcg.skipToMenu

Mobilność pracowników

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Magiera, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:35:40Z
dc.date.available 2020-07-26T22:35:40Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212218
dc.language pol pl
dc.title Mobilność pracowników pl
dc.title.alternative Mobility of the employees pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca koncentruje się wokół problemu mobilności i aspektów z nią powiązanych. Pozyskiwanie pracowników i utrzymanie najlepszej kadry pracowniczej zostały okazane jako jedne z kluczowych wyzwań dzisiejszych firm. Opracowanie strategii personalnej spójnej z pozostałymi strategiami są określone w niniejszej pracy jako podstawa do osiągnięcia sukcesu. Praca opisuje również metody rekrutacji i wskazówki jak odpowiednio przeprowadzać ocenę pracowniczą i planowanie ścieżki kariery. Mobilność w niniejszej pracy opisana jest jako problem wieloaspektowy. Przyczyny mobilności zostały opisane głównie jako wynik niezadowolenia pracowników z ich aktualnej sytuacji życiowej, lub zawodowej. Przeprowadzone badanie ankietowe na potrzeby niniejszej pracy wskazują na silna potrzebę samorozwoju młodych ludzi oraz na odejście od przyjętych stereotypów społecznych. pl
dc.abstract.en This thesis discusses the notion of mobility and other related aspects. It considers the process of onboarding and the stability of the personnel as two great challenges for a company. The work describes also the problem of acquiring valuable employees and various ways of assuring their extended stay in the company. The development of a given company and the planning of a path to the success is dependent on the theory of conducting the examination by HR specialists. Additionally, various reasons for using mobility as a method of solving problems are discussed in detail. The research conducted for the purpose of this paper proves the claim that people at the age of thirty are very ambitious and open-minded, as opposed to a longtime ruling stereotype. pl
dc.subject.pl mobilność – ocena – pracownicy – rozwój – strategia pl
dc.subject.en development – employees – mobility – rate – strategy pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105882-143740 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy controlling i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)