Jagiellonian University Repository

Zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogiczna

pcg.skipToMenu

Zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogiczna

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.author Kozub, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.available 2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212192
dc.language pol pl
dc.title Zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogiczna pl
dc.title.alternative Aggressive behavior in environment of teenagers. Pedagogical perspective pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy są zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Jej celem było lepsze poznanie specyfiki zachowań agresywnych wśród adolescentów oraz diagnoza ich nasilenia na wybranym obszarze. W części teoretycznej zaprezentowane zostały rozważania dotyczące sposobu definiowania agresji i zjawisk pokrewnych tj. przemoc oraz mobbing oraz ich charakterystyka. Wskazano również przyczyny i uwarunkowania ich występowania oraz określono możliwe sposoby oddziaływań, które mają służyć eliminowaniu tego problemu. W dalszej części pracy przedstawiono założenia metodologiczne dotyczące badań własnych oraz dane zebrane w ich toku. Uzyskany materiał empiryczny stanowił podstawę do zaprezentowania wniosków oraz zaproponowania możliwych rozwiązań profilaktycznych obejmujących zarówno jednostki, jak i środowisko szkolne oraz rodzinne. Ustalono, że na kształtowanie się agresywnego zachowania ma wpływ wiele czynników, a dobre relacje z innymi można uznać za istotny czynnik chroniący. Konieczne jest zatem prowadzenie oddziaływań profilaktycznych zarówno skierowanych na jednostkę, jak i środowisko, w którym funkcjonuje. pl
dc.abstract.en Theme of this essay is aggressive behavior in environment of teenagers. The purpose was learnt to specificity of aggression and diagnosis this type of behavior. In theoretical part are include definitions of aggression, violence and mobbing and their description. In this part of essay are present reasons of aggressive behavior and the proposal prevention of aggression. Next, represented methodology of research and research results. The test results showed that relationship with other people and life experience is very important and may lead to aggressive behavior in adolescent- in the prevention the pedagogues have to work with young people and their family, school and reer groups. pl
dc.subject.pl agresja, zachowania agresywne, przyczyny agresji, profilaktyka pl
dc.subject.en aggressive behavior, aggression, the reasons of aggression, prevention pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.reviewer Bylica, Jacek [SAP11019959] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105855-181957 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy resocjalizacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)