Jagiellonian University Repository

Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w polskim procesie karnym po zmianach wprowadzonych nowelizacją wrześniową

pcg.skipToMenu

Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w polskim procesie karnym po zmianach wprowadzonych nowelizacją wrześniową

Show full item record

dc.contributor.advisor Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.contributor.author Czubek, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:32:56Z
dc.date.available 2020-07-26T22:32:56Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212175
dc.language pol pl
dc.title Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w polskim procesie karnym po zmianach wprowadzonych nowelizacją wrześniową pl
dc.title.alternative The cognition limits of a Polish criminal higher court in the light of Criminal Procedure Code Amendment Act pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba zrekonstruowania zakresu kognicji sądu odwoławczego w procesie karnym po zmianach wprowadzonych nowelizacją wrześniową. Kwestia granic rozpoznania sprawy przez sąd ad quem budziła kontrowersje wśród przedstawicieli doktryny już od dnia wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego. Ustawodawca przeprowadzając zasadniczą reformę kształtu polskiego procesu karnego w 2013 r. nie pominął instytucji związanych z postępowaniem odwoławczym. Wraz ze zmianą dotychczasowego, w dużej mierze kasatoryjnego, modelu na model apelacyjny, jak również wprowadzenia jednolitych obowiązków procesowych dla stron, kwestia ustalania właściwego zakresu kontroli sprawy przez sąd II instancji tylko nabrała na aktualności. pl
dc.abstract.en The main target of this thesis is an attempt to reconstruct proper cognition limits of a Polish criminal higher court due to changes provided by Criminal Procedure Code Amendment Act (2013). The shape of Polish cirminal process has been changed significantly by the recent reform. Considering the scope of modifications, which took place in Criminal Procedure Code , especially in an appellate procedure, it seems desirable to reconsider responsibilities of second instance courts during a trial. pl
dc.subject.pl Proces karny, postępowanie odwoławcze, nowelizacja wrześniowa, granice rozpoznania sprawy, zakres kontroli sądu pl
dc.subject.en Polish criminal process, cognition limits, Criminal Procedure Code Amendment Act, appellate procedure pl
dc.contributor.reviewer Żak, Marcin [SAP11019406] pl
dc.contributor.reviewer Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105838-145550 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)