Jagiellonian University Repository

Selekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC

pcg.skipToMenu

Selekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC

Show full item record

dc.contributor.advisor Myśliwa-Kurdziel, Beata [SAP11015459] pl
dc.contributor.author Leśniak, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.available 2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212162
dc.language pol pl
dc.title Selekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC pl
dc.title.alternative Selection of Arabidopsis thaliana lines with reduced level of some of LHC proteins pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Białka LHC (ang. Light harvesting complex) to kompleksy białek i barwników fotosyntetycznych, które umożliwiają wydajną absorpcję energii świetlnej wykorzystywanej w procesie fotosyntezy. Głównym celem doświadczeń opisanych w pracy było uzyskanie linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC. Wykorzystano komercyjnie dostępne linie N3889 pozbawiona białka Lhca2 i N6362 o obniżonej zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, które otrzymano przez transformację A. thaliana konstruktem zawierającym antysensowną sekwencję DNA dla danego genu. Zastosowano metodę Western blottingu do detekcji interesujących białek. Na podstawie uzyskanych wyników wyselekcjonowano mutanta pozbawionego białka Lhca2 oraz linie o znacznie obniżonej zawartości tego białka. Z linii tych pozyskano nasiona. Należy przeprowadzić dalszą optymalizację metody oznaczania zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, co w przyszłości umożliwi selekcję mutantów N6362. pl
dc.abstract.en A LHC (light harvesting complex) is a complex of proteins and photosynthetic pigments, which allows to absorb with higher efficiency of light energy used in photosynthesis. The main purpose of experiments described in this work was to obtain Arabidopsis thaliana mutants with reduced level of some of LHC proteins. There was used commercially available line N3889 with lack of Lhca2 protein and N6362 with reduced level of Lhcb1 and Lhcb2 proteins. Lineages had been obtained by transformation A. thaliana with a vector containing antisense sequence for the gene. Western Blot method was used for detection of interested proteins. Based on results, the mutant with lack of Lhca2 and lines with reduced level of this protein has been selected. The seeds form plants with specific mutation have been collected . Immunodetection method for Lhcb1 and Lhcb2 protein should be continuously optimalized, which allows to future selection of N6362 lines. pl
dc.subject.pl Anteny fotosyntetyczne, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, selekcja mutantów pl
dc.subject.en light harvesting complex, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, mutant selection pl
dc.contributor.reviewer Myśliwa-Kurdziel, Beata [SAP11015459] pl
dc.contributor.reviewer Krzeszowiec-Jeleń, Weronika [SAP11019460] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105824-179528 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)