Jagiellonian University Repository

Dzieje Żydów bocheńskich w dobie autonomii galicyjskiej w latach 1860-1914.

pcg.skipToMenu

Dzieje Żydów bocheńskich w dobie autonomii galicyjskiej w latach 1860-1914.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jakimyszyn-Gadocha, Anna [SAP11019657] pl
dc.contributor.author Zielińska, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:29:53Z
dc.date.available 2020-07-26T22:29:53Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212127
dc.language pol pl
dc.title Dzieje Żydów bocheńskich w dobie autonomii galicyjskiej w latach 1860-1914. pl
dc.title.alternative History of Jews in Bochnia during galician autonomy since 1860 until 1914. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca omawia historię bocheńskiej gminy żydowskiej w okresie autonomii galicyjskiej. Opisuje jej struktury i instytucje, a także konfrontuje zapisy ustawodawstwa austriackiego z rzeczywistością bocheńskiej wspólnoty. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest analizie demografii Żydów bocheńskich. W drugim rozdziale opisane są poszczególne aspekty życia gminnego w Bochni. Ostatni rozdział charakteryzuje źródła utrzymania Żydów bocheńskich. pl
dc.abstract.en The paper describes the history of Jewish congregation in Bochnia during galician autonomy. It characterizes its structures and institutions and confronts Austrian legislation with the reality of Jewish community in Bochnia. The first chapter analyses the demography of Jews in Bochnia. The second chapter describes every aspect of Jewish communal life in Bochnia. The last chapter is dedicated to characterize sources of livelihood of Jews in Bochnia. pl
dc.subject.pl Bochnia, Żydzi, autonomia galicyjska, Galicja, 1860-1914, gmina żydowska pl
dc.subject.en Bochnia, Jews, galician autonomy, Galicia, 1860-1914, Jewish congregation pl
dc.contributor.reviewer Jakimyszyn-Gadocha, Anna [SAP11019657] pl
dc.contributor.reviewer Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105788-175725 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy judaistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)