Jagiellonian University Repository

Analiza wybranych własności nasyconych losowych upakowań dysków

pcg.skipToMenu

Analiza wybranych własności nasyconych losowych upakowań dysków

Show full item record

dc.contributor.advisor Cieśla, Michał [SAP11018214] pl
dc.contributor.author Nowak, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:28:29Z
dc.date.available 2020-07-26T22:28:29Z
dc.date.submitted 2016-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212105
dc.language pol pl
dc.title Analiza wybranych własności nasyconych losowych upakowań dysków pl
dc.title.alternative Analysis of selected properties of random saturated packings of disks pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Badanymi w tej pracy są gęste upakowania losowe, powstające poprzezsekwencyjne umieszczanie nowych dysków w przestrzeni. Dla upakowań bliskich nasyceniu, obszary, w których można umieścić kolejny dysk, są od siebie odseparowane i ograniczone przez obiekty już znajdujące się w upakowaniu. Celem pracy było zbadanie założenia o jednorodnym rozkładzie liniowego rozmiaru tych obszarów o małej powierzchni. Analizie poddane zostały obszary powstałe poprzez usunięcie obiektu z nasyconego upakowania wygenerowanego metodą RSA. Omówione, zaimplementowane i porównane zostały dwie metody pozwalające na wyznaczanie pola powierzchni nieregularnej figury - metoda Monte Carlo i metoda siatki kwadratowej. pl
dc.abstract.en This thesis studies random saturated packings of hard disks, obtained by sequentially adding new objects to the surface using the Random Sequential Adsorption algorithm. For nearly saturated packing the available areas for inserting subsequent disk are separated and limited by objects that had already been placed in the packing. The linear size of these areas is assumed to be uniformly distributed. The aim of this thesis is to verify that assumption. For this purpose, two methods calculating the area of an irregular shape were implemented and compared – the Monte Carlo method and the square mesh method. pl
dc.subject.pl Monte Carlo, siatka kwadratowa, RSA, nasycone upakowanie losowe pl
dc.subject.en Monte Carlo, square mesh, RSA, random saturated packing pl
dc.contributor.reviewer Skibiński, Roman [SAP11016615] pl
dc.contributor.reviewer Cieśla, Michał [SAP11018214] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105765-177686 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)