Jagiellonian University Repository

Automatyczna detekcja błędów gracza w grze "Assasin's Creed III"

pcg.skipToMenu

Automatyczna detekcja błędów gracza w grze "Assasin's Creed III"

Show full item record

dc.contributor.advisor Cieśla, Michał [SAP11018214] pl
dc.contributor.author Banaś, Hubert pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:28:21Z
dc.date.available 2020-07-26T22:28:21Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212103
dc.language pol pl
dc.title Automatyczna detekcja błędów gracza w grze "Assasin's Creed III" pl
dc.title.alternative Automatic detection of player errors in the game "Assasin's Creed III" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka, w której poddano analizie trzy sygnatury błędów, które gracz popełnia w trakcie wykonywania jednej z wielu misji w grze Assassin's Creed III. Wykorzystano w niej aplikację napisaną w programie Construct 2, skrypt w języku PHP oraz dane przechowywane w bazie MySQL.Przeprowadzonych zostało 20 rozgrywek w wykonaniu jednego gracza, każda z nich trwała mniej więcej 2-3 minuty, następnie poddano analizie wartości z lewej gałki, która służy do poruszania się postacią w grze. Po zebraniu wszystkich danych, całośc została podsumowana. pl
dc.abstract.en BA thesis, which analyzed three error signatures, which player makes during one of the missions in the game Assassin's Creed III. It used the application written in the program Construct 2, PHP script and data stored in MySQL database.20 games was conducted by one player, each one lasted about 2-3 minutes, then values from left thumb stick, which is used to control your character, have been analyzed. After collecting all informations, the whole was summarized. pl
dc.subject.pl Analiza, błąd, gracz, Assassin's Creed III, Sixaxis Dualshock 3, PC, Construct 2, PHP, MySQL, sygnatury błędów. pl
dc.subject.en Analysis, error, player, Assassin's Creed III, Sixaxis Dualshock 3, PC, Construct 2, PHP, MySQL, error signatures. pl
dc.contributor.reviewer Barbasz, Jakub pl
dc.contributor.reviewer Cieśla, Michał [SAP11018214] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105763-180027 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)