Jagiellonian University Repository

Language as a marker of social class membership: An example of the Cockney dialect

pcg.skipToMenu

Language as a marker of social class membership: An example of the Cockney dialect

Show full item record

dc.contributor.advisor Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.contributor.author Mazur, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:27:51Z
dc.date.available 2020-07-26T22:27:51Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212095
dc.language eng pl
dc.title Language as a marker of social class membership: An example of the Cockney dialect pl
dc.title.alternative Język jako wskaźnik przynależności do klasy społecznej: Przykład dialektu Cockney pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Informacje zawarte w tej pracy potwierdzają pogląd na temat języka, który może być i często jest, wskaźnikiem przynależności do klasy społecznej. Związek pomiędzy językiem, a klasą społeczną często dotyczy takich czynników jak: społeczno- i geograficzno – językowe warianty, jak również żargon czy slang. Dodatkowo na relację między językiem, a klasą społeczną mają wpływ: płeć, wykonywany zawód, wiek czy pochodzenie etniczne. Co więcej, ta złożona socjolingwistyczna rzeczywistość jest związana ze zmianami dokonywanymi wraz z upływem czasu.Podstawowe lingwistyczne pojęcia zostały wprowadzone, w celu lepszego zrozumienia mechanizmu funkcjonowania dialektu Cockney. Z tego powodu część teoretyczna mojego projektu skupia różne definicje i wyjaśnienia terminów, użyte następnie w części poświęconej już samemu dialektowi. Obfitość tych pojęć oznacza, że język jest nadal przedmiotem badań i pozostaje jeszcze bardzo dużo do odkrycia. Może on być szeroko rozważany zgodnie z różnymi punktami widzenia i dzięki temu językoznawcy mają możliwość badania tego obszaru z różnych perspektyw, formułując nowe hipotezy.Zagłębienie się w ten temat pozwoliło mi potwierdzić moje przypuszczenia dotyczące dialektu Cockney, jako interesującego przykładu języka wskazującego na identyfikację z klasą robotniczą. Cockney jest uważany za specyficzny dialekt nie tylko przez użytkowników standardowego języka angielskiego, ale również przez tych, którzy posługują się innymi wariantami w obrębie tegoż języka. Poznając tradycję użytkowników Cockney można by stwierdzić, że posiadają oni cechy grupy etniczno-kulturowej rozwijającej się wśród wszystkich mieszkańców Anglii. W rzeczywistości nazwa „Cockney” odnosi się nie tylko do samego dialektu, ale i do ludzi, którzy go używają. Wdrażając się coraz głębiej w slang Cockney nie mogłam przestać podziwiać ludzi za ich pomysłowość, która dała podstawy do dalszego rozwoju tego dialektu. Dla osób z zewnątrz i dla nowicjuszy takich jak ja, rozumienie tekstów napisanych w slangu jest niezwykle trudne. Jednakże, jego zabawna forma może stać się źródłem motywacji do dalszego uczenia się i poznawania sposobu komunikacji Cockney. Bez żadnych wątpliwości można by stwierdzić, że rozumienie mowy jest znacznie trudniejsze od czytania tekstu. Dla osób uczących się języka angielskiego konieczne jest zapoznanie się z systemem fonologicznym dialektu i wykonywanie ćwiczeń na słuchanie. Z pewnością proces nabywania umiejętności posługiwania się tym dialektem nie opierałby się tylko na opanowaniu tzw. „glottal stop” czyli zwarcia i rozwarcia strun głosowych w trakcie wypowiadania pewnych słów, ale również na zaznajomieniu się z różnicami pomiędzy standardowym językiem angielskim, a jego odmianą Cockney w obszarze innych spółgłosek i samogłosek.Cockney, podobnie jak inne dialekty języka angielskiego, znajduje się obecnie pod bezprecedensową presją standardowego języka angielskiego i innych jego odmian. Pewne jego cechy charakterystyczne zanikają, pozostając głównie w użyciu wśród starszego pokolenia. Dialekt ten jest zastępowany przez mieszaninę dialektów używanych przez ludzi z różnych zakątków świata, osiedlających się na terenie wschodniego Londynu. Paul Kerswill, profesor w dziedzinie socjolingwistyki, przewiduje, że za trzydzieści lat akcent Cockney zniknie całkowicie z Londynu. Teraz jest ostatni moment, aby zaznajomić się z tym dialektem. Moja praca jest zatem skromnym udziałem, mającym na celu uświadomienie istnienia i opisania cech takiej odmiany powszechnie znanego języka angielskiego. pl
dc.abstract.en Language is a complex phenomenon and numerous researchers have devoted much time to studying its various aspects. Research in this field develops quickly. It continues to bring discoveries and thus, illuminating information about human linguistic behaviour. The intricacies of language and language use continue to attract researchers’ attention.Reading some articles about language, its varieties and its changing nature, I became intrigued by these phenomena and decided to learn more. Subsequently I was particularly inspired by a number of publications devoted to language in the context of social class. Considering this an interesting topic, I decided to devote my licentiate thesis to the problem of how membership in a social class may be reflected in the way people speak. Another issue is how different forms of a language chosen by its speakers indicate the relationship between them. What is more, having been acquainted with Cockney Rhyming Slang, I specifically selected the working class of East London to discuss the sociolinguistic phenomena in question.Before I examine Cockney as a dialect and a social group I shall focus on some general aspects of language. The first chapter presents a definition of language and indicates its components. Additionally, some functions and purposes of language are discussed. The section on the diversity of language explains the difference between a language and a dialect. Then I introduce the idea of language in the context of social class and cite various definitions of identity and social class. Chapter two deals with a number of notions that are indispensable in the subsequent discussion concerning Cockney. The last three chapters are fully devoted to Cockney. Some of its features are presented in an outline, namely pronunciation, grammar and lexis with a focus on Cockney Rhyming Slang. I also provide some information about the spread of Cockney and present a translation of two short stories comprising slang words.Language is a complex phenomenon and numerous researchers have devoted much time to studying its various aspects. Research in this field develops quickly. It continues to bring discoveries and thus, illuminating information about human linguistic behaviour. The intricacies of language and language use continue to attract researchers’ attention.Reading some articles about language, its varieties and its changing nature, I became intrigued by these phenomena and decided to learn more. Subsequently I was particularly inspired by a number of publications devoted to language in the context of social class. Considering this an interesting topic, I decided to devote my licentiate thesis to the problem of how membership in a social class may be reflected in the way people speak. Another issue is how different forms of a language chosen by its speakers indicate the relationship between them. What is more, having been acquainted with Cockney Rhyming Slang, I specifically selected the working class of East London to discuss the sociolinguistic phenomena in question.Before I examine Cockney as a dialect and a social group I shall focus on some general aspects of language. The first chapter presents a definition of language and indicates its components. Additionally, some functions and purposes of language are discussed. The section on the diversity of language explains the difference between a language and a dialect. Then I introduce the idea of language in the context of social class and cite various definitions of identity and social class. Chapter two deals with a number of notions that are indispensable in the subsequent discussion concerning Cockney. The last three chapters are fully devoted to Cockney. Some of its features are presented in an outline, namely pronunciation, grammar and lexis with a focus on Cockney Rhyming Slang. I also provide some information about the spread of Cockney and present a translation of two short stories comprising slang words. pl
dc.subject.pl język, klasa społeczna, tożsamość, dialekt Cockney, Cockney Rhyming Slang pl
dc.subject.en language, social class, identity, Cockney dialect, Cockney Rhyming Slang, pl
dc.contributor.reviewer Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105752-183614 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)