Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie technologii informacji geograficznej w przemyśle filmowym​

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie technologii informacji geograficznej w przemyśle filmowym​

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostapowicz, Katarzyna [SAP11019566] pl
dc.contributor.author Baściuk, Lidia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:25:21Z
dc.date.available 2020-07-26T22:25:21Z
dc.date.submitted 2018-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212056
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie technologii informacji geograficznej w przemyśle filmowym​ pl
dc.title.alternative Geographic information technology in the film industry pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jedną z działalności sektora kreatywnego jest branża filmowa. Wśród zawodów, które znajdują się w tej branży, jest location management. Location managerowie zajmują się poszukiwaniem obiektów filmowych i organizacją planu filmowego od strony lokacji. Głównym celem niniejszej pracy było sprawdzenie przydatności technologii informacji geograficznej w przemyśle filmowym, a szczególnie w procesie poszukiwania najlepszej lokacji. Podczas badań przeprowadzono wywiady z polskimi location managerami. W wywiadach poruszono temat przydatności technologii informacji geograficznej w procesie poszukiwania lokacji, zapytano o korzyści, jakie przynosi korzystanie z danych i narzędzi z rodziny GIS&T oraz o to, jakich narzędzi i danych brakuje. W drugiej części pracy przeprowadzono eksperyment, w którym podjęto próbę znalezienia przykładowych najlepszych lokacji do serialu Wiedźmin, z wykorzystaniem technologii informacji geograficznej. Obszarem badań było województwo małopolskie. Poszukiwano trzech rodzajów obiektów: obiektów punktowych – pałace, obiektów liniowych – kopalnie i obiektów powierzchniowych (poligonów) – wody stojące. Na podstawie internetowych źródeł danych oraz narzędzi, utworzone zostały listy obiektów, które zweryfikowano wykorzystując m.in. metody selekcji na podstawie atrybutów. Każdy z obiektów został umieszczony na mapie z wykorzystaniem aplikacji Moje Mapy Google. Na podstawie subiektywnej oceny, autorka wybrała dwa przykładowe warianty lokacji. Były to, wariant pierwszy: Pałac Długoszów w Siarach, Kopalnia soli w Wieliczce i Jezioro Klimkowskie; wariant drugi: Pałac Goetza w Brzesku, Kopalnia soli w Wieliczce i Jezioro w Świnnej Porębie. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz opracowanej podczas eksperymentu ścieżki postępowania można stwierdzić, że obecnie nieodzownym elementem w procesie znajdowania optymalnych lokacji obiektów filmowych oraz pracy location managera są technologie informacji geograficznej. Jest to jeden z przykładów na to, że technologie te stały się częścią kolejnej branży – przemysłu filmowego. pl
dc.abstract.en One of the creative sector areas is the film industry. This industry includes location management. Location managers are engaged in searching for film locations and organising a movie set (location aspects). The main purpose of this master thesis was to evaluate the utility of geographic information technology use in the film industry and especially in the process of searching for the best location. The thesis contains two parts, (1) interviews with Polish location managers and (2) practical experiment. The interviews focused on the usefulness of geographic information technology in the process of searching for locations. Managers were asked about the benefits of using GIS&T data and tools and what tools and data are still missing. In the second part of the thesis, I focused on the experiment in which an effort was made to find optimal locations examples for "the Witcher" series, using geographic information technology. This process has been accomplished in the Małopolska region (Poland). Three types of objects were required: point objects – palaces, linear objects – mines and polygon objects – lakes. Based on online data sources and tools, lists of objects have been created and then the objects have been verified based on operations like selection by attributes, distance and cost analysis (e.g. travel time). Each of the objects has been placed on the map using Google My Maps tool. Based on a subjective assessment, the author chose two examples of the best location variants: 1) the Długosz Palace in Sary, the Wieliczka Salt Mine and the Klimkowskie Lake, and 2) the Goetz Palace in Brzesko, the Wieliczka Salt Mine and the Świnna Poręba Lake. Based on the interviews and the workflow developed during the experiment, it can be stated that the geographic information technology is now an indispensable element of the searching for optimal film location process and the location manager's work. This is just one example among others that these technologies have become part of the the next industry – the film industry. pl
dc.subject.pl przemysł kreatywny, kinematografia, film, location management, obiekty przestrzenne, optymalizacja, teoria i technologia informacji geograficznej pl
dc.subject.en creative industry, cinematography, film, location management, spatial objects, optimalisation, geographic information science and technology (GIS&T) pl
dc.contributor.reviewer Ostapowicz, Katarzyna [SAP11019566] pl
dc.contributor.reviewer Murzyn-Kupisz, Monika pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105708-148494 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy e-gospodarka przestrzenna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)