Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Ciekawość świata… O zainteresowaniach naukowych ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Hołda Renata
Paleczny Tadeusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Hołda Renata
Paleczny Tadeusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Hołda Renata
Paleczny Tadeusz