Jagiellonian University Repository

Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa odpowiedzialności karnej

pcg.skipToMenu

Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa odpowiedzialności karnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.author Poskrobko, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:21:09Z
dc.date.available 2020-07-26T22:21:09Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211990
dc.language pol pl
dc.title Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa odpowiedzialności karnej pl
dc.title.alternative Acts of unfair competition as the basis of criminal liability. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją, przede wszystkim tych o charakterze prawno-karnym oraz mechanizmów jej zwalczania, w szczególności ujętych w przepisach karnych Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211). pl
dc.abstract.en This thesis aims at presenting the basic issues relating to unfair competition, primarily those of a criminal nature. It is an analysis of the prevention and combating unfair competition in the economic activity, by penalties and other measures of criminal law reactions, introduced in Act of 16 April 1993 On combating unfair competition. pl
dc.subject.pl zwalczanie nieuczciwej konkurencji, czyn nieuczciwej konkurencji jako czyn zabroniony pod grożbą kary, prawo karne pl
dc.subject.en combating unfair competition, an act of unfair comeptition as an act prohibited under penalty, criminal law pl
dc.contributor.reviewer Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.reviewer Raglewski, Janusz [SAP11017477] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105637-145362 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)