Jagiellonian University Repository

Zarządzanie projektem kulturalnym na przykładzie projektu Busem do marzeń

pcg.skipToMenu

Zarządzanie projektem kulturalnym na przykładzie projektu Busem do marzeń

Show full item record

dc.contributor.advisor Szopa, Anna pl
dc.contributor.author Bieniecka, Marzena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:20:15Z
dc.date.available 2020-07-26T22:20:15Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211976
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie projektem kulturalnym na przykładzie projektu Busem do marzeń pl
dc.title.alternative Cultural project management by the 'Busem do marzeń' project pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie problemu zarządzania projektem kulturalnym. W pierwszej części pracy zawarta została analiza zarządzania projektami, w tym w szczególności projektami realizowanymi w sferze kultury. Szerzej omówione aspekty to, między innymi: cechy projektów kulturalnych, problem przywództwa i zarządzania zespołem projektowym, zarządzania zmianą, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz problem finansowania projektów kulturalnych. W części drugiej znajduje się prezentacja wyników badań nad projektem Busem do marzeń, realizowanym przez stowarzyszenie GPS Kalwaria. Głównym celem projektu była promocja Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz promocja kultury polskiej w 13 krajach Europy. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to investigate the problem of management of cultural project with reference to theory and practice of managing. The first part includes an analysis of the most significant aspects of project management, with the special emphasis put on cultural ones. Widely described aspects: features of cultural projects, the problem of leadership and management of the project team, the management of change, external and internal communication as well as the problem of funding of cultural projects. The second part consists of the presentation of research results of Busem do Marzeń, which is a cultural project being realized by GPS Kalwaria association. The main goal of the project was the promotion of World Youth Day Kraków 2016 and Polish culture in 13 countries around the Europe. pl
dc.subject.pl zarządzanie - projekt - kultura - organizacja pozarządowa - Światowe Dni Młodzieży pl
dc.subject.en management - project - culture - NGO - World Youth Day pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Anna pl
dc.contributor.reviewer Góral, Anna pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105622-176182 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)