Jagiellonian University Repository

Słownictwo w dydaktyce języka : świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego

pcg.skipToMenu

Słownictwo w dydaktyce języka : świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego

Show full item record

dc.contributor.author Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2016-02-19T14:49:52Z
dc.date.available 2016-02-19T14:49:52Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-554-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21194
dc.language pol pl
dc.title Słownictwo w dydaktyce języka : świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego pl
dc.title.alternative Vocabulary in language teaching : world of words on the example of Polish as a foreign language pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 376 pl
dc.description.additional Bibliografia pl
dc.subject.pl kompetencja leksykalna użytkownika języka pl
dc.subject.pl nauczanie i uczenie się słownictwa pl
dc.subject.pl badania kompetencji leksykalnej pl
dc.subject.pl relacje leksykalne pl
dc.subject.pl strategie uczenia się słownictwa pl
dc.subject.pl słowniki dydaktyczne pl
dc.subject.en lexical competence of language user pl
dc.subject.en vocabulary teaching pl
dc.subject.en vocabulary learning pl
dc.subject.en vocabulary assessment pl
dc.subject.en lexical relations pl
dc.subject.en vocabulary learning strategies pl
dc.subject.en learners’ dictionaries pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów" : Glottodydaktyka; t. 8 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 21 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-7638-604-1 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Miodunka, Władysław T. [SAP11004771] pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)