Jagiellonian University Repository

Percepcja miejsca zamieszkania oraz jakość życia mieszkańców Krakowa (na przykładzie osiedli Ruczaj-Zaborze i Witkowice)

pcg.skipToMenu

Percepcja miejsca zamieszkania oraz jakość życia mieszkańców Krakowa (na przykładzie osiedli Ruczaj-Zaborze i Witkowice)

Show full item record

dc.contributor.advisor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Grochowalska, Lena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:17:45Z
dc.date.available 2020-07-26T22:17:45Z
dc.date.submitted 2018-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211937
dc.language pol pl
dc.title Percepcja miejsca zamieszkania oraz jakość życia mieszkańców Krakowa (na przykładzie osiedli Ruczaj-Zaborze i Witkowice) pl
dc.title.alternative Perception of the place of residence and quality of life of the inhabitants of Cracow (by example of Ruczaj-Zaborze and Witkowice housing estates). pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego oraz zróżnicowania poziomu i jakości życia występującego między mieszkańcami osiedli Ruczaj Zaborze i Witkowice. Realizacja celu polegała na zestawieniu ze sobą wyników dotyczących różnic społeczno-ekonomicznych. Sprawdzono stopień zadowolenia respondentów z miejsca zamieszkania oraz czy ma to wpływ na ich poziom i jakość życia. Analiza danych została oparta na kwestionariuszu ankietowym przeznaczonym dla mieszkańców wybranych osiedli. Przeprowadzone badanie wykazało różnice w zakresie dostępności dla usług i infrastruktury oraz jakości życia badanych mieszkańców. pl
dc.abstract.en The aim of the work is to present the distribution and diversity of the level and quality of life occurring between the residents of the Ruczaj Zaborze and Witkowice housing estates. The goal was to put together results regarding socio-economic differences. The degree of satisfaction of respondents with their place of residence was checked and also if it had any influence on their quality of life. Data analysis was based on a questionnaire intended for residents of the selected housing estates. The study showed differences in the accessibility of services and infrastructure as well as the quality of life of the surveyed residents. pl
dc.subject.pl poziom życia, jakość życia, osiedle mieszkaniowe, Ruczaj Zaborze, Witkowice. pl
dc.subject.en level of being, quality of life, residential, Ruczaj Zaborze, Witkowice pl
dc.contributor.reviewer Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.reviewer Taczanowski, Jakub pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105582-217044 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy e-gospodarka przestrzenna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)