Jagiellonian University Repository

Ocena przydatności licznika Beckman Coulter Z2 w szacowaniu liczebności i rozmiarów komórek w subpopulacjach celomocytów dżdżowniczych

pcg.skipToMenu

Ocena przydatności licznika Beckman Coulter Z2 w szacowaniu liczebności i rozmiarów komórek w subpopulacjach celomocytów dżdżowniczych

Show full item record

dc.contributor.advisor Panz, Tomasz [SAP11012217] pl
dc.contributor.author Kityk, Vasylyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:16:11Z
dc.date.available 2020-07-26T22:16:11Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211913
dc.language pol pl
dc.title Ocena przydatności licznika Beckman Coulter Z2 w szacowaniu liczebności i rozmiarów komórek w subpopulacjach celomocytów dżdżowniczych pl
dc.title.alternative Assessment of usefulness of Beckman Coulter Z2 counter for cell enumeration and cell size estimation in subpopulations of earthworm coelomocytes pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Komórki można liczyć na różne sposoby, stosując metody pomiarów manualnych, jak i pół-zautomatyzowanych oraz w pełni zautomatyzowanych. Liczenie komórek za pomocą licznika Beckman Coulter Z2 powinno dostarczyć informacji nie tylko o liczbie komórek w zawiesinie, ale także pozwolić na oszacowanie ich rozmiarów i objętości. Manualny hemocytometr jest złotym standardem w zliczaniu komórek, jednak stosuje się również zautomatyzowane liczniki, które zaoszczędzają czas i liczą z większą dokładnością. W poniższej pracy, na przykładzie dżdżowniczych celomocytów, przedstawiono porównanie określania liczebności komórek tradycyjną metodą w hemocytometrze Bürkera pod mikroskopem świetlnym oraz metodą zautomatyzowaną z wykorzystaniem licznika Beckman Coulter Z2. Analiza wyników wskazała, że licznik Beckman Coulter Z2 nie jest odpowiednim przyrządem do odróżniania subpopulacji dżdżowniczych celomocytów (eleocytów i amebocytów), jednak nadaje się do szacowania rozmiarów komórek. pl
dc.abstract.en Cells can be counted in different ways, using manual methods of measurements, as well as half-automated and fully automated. Cell counting with Beckman Coulter Z2 counter should provide information on number of cells in suspension, and should allow to estimate cell size and volume. Although the manual counting hemocytometer is the gold standard for counting cells, automated counters are used to enumerate cells in less time and with greater accuracy. The aim of this thesis was to compare two counting methods, shown on the example of earthworm coelomocytes, using traditional Bürker hemocytometer under the light microscope and automated Beckman Coulter Z2 counter. Result analysis indicates, that Beckman Coulter Z2 isn’t an appropriate instrument for differentiation of earthworm subpopulations ( eleocytes and amebocytes), however is good for cell size estimating. pl
dc.subject.pl dżdżownice, celomocyty, amebocyty, eleocyty, liczba i wielkość komórek, Beckman Coulter Z2, komora Bürkera pl
dc.subject.en earthworms, coelomocytes, amebocytes, eleocytes, cell number and cell size, Beckman Coulter Z2, Bürker chamber pl
dc.contributor.reviewer Panz, Tomasz [SAP11012217] pl
dc.contributor.reviewer Ryszawy, Damian pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105555-187737 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)