Jagiellonian University Repository

Dolegliwości bólowe kręgosłupa i kończyn górnych wśród opiekunów medycznych

pcg.skipToMenu

Dolegliwości bólowe kręgosłupa i kończyn górnych wśród opiekunów medycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaździk, Tadeusz pl
dc.contributor.author Marona, Roksana pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:14:42Z
dc.date.available 2020-07-26T22:14:42Z
dc.date.submitted 2016-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211890
dc.language pol pl
dc.title Dolegliwości bólowe kręgosłupa i kończyn górnych wśród opiekunów medycznych pl
dc.title.alternative Upper limb and spine pain among nursing aides pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp. Zawód opiekuna medycznego wymaga częstego dźwigania dużych ciężarów oraz pracy w niedogodnych pozycjach, co wiąże się z występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn górnych.Cel. Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn górnych u opiekunów medycznych oraz czynników związanych z ich występowaniemMateriały i metody. Badania przeprowadzono na 49 opiekunach medycznych, w tym 43 kobietach i 7 mężczyznach w wieku od 24 do 60 lat. Do badania użyto ankiety własnego autorstwa.Wyniki. Wykazano, że długość stażu pracy nie ma istotnego wpływu na ilość występujących miejsc bolesnych, ale wpływa na natężenie bólu. Znajomość ergonomii nie wpływa na występowanie bólu. Aktywność fizyczna prawdopodobnie zmniejsza występowanie bólu. pl
dc.abstract.en Introduction. The profesion of nursing aide requires frequent lifting and working in awkward postures, which contributes to pain occurrence in spine and upper limbs. Objective. The aim of this study was to describe pain of spine and upper limbs and related factors in nursing aides .Materials and methods. The research was carried out on 49 nursing aides, including 43 females and 7 males aged from 24 to 60 years. Self-developed survey was used in the study. Results. It was shown that longer work experience does not contribute to the numer of painful areas, but it is connected to the pain intensity. Ergonomic knowledge level does not inffluence pain. Physical activity probably lower the risk of pain occurrence. pl
dc.subject.pl opiekun medyczny, układ mięśniowo-szkieletowy, ból pl
dc.subject.en nursing aide, musculoskeletal system, pain pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105529-97867 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)