Jagiellonian University Repository

Aplikacja mobilna wspomagająca funkcjonowanie osób starszych

pcg.skipToMenu

Aplikacja mobilna wspomagająca funkcjonowanie osób starszych

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Papkouskaya, Veranika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:13:25Z
dc.date.available 2020-07-26T22:13:25Z
dc.date.submitted 2017-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211870
dc.language pol pl
dc.title Aplikacja mobilna wspomagająca funkcjonowanie osób starszych pl
dc.title.alternative Mobile application supporting the functioning of older people pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zmiany ekonomiczno-społeczne, szybki rozwój technologii, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia w dziedzinie medycyny powodują wydłużenie ludzkiego życia. Przewidywany jest wzrost osób starszych do 16.7% od całej populacji w roku 2050, która wtedy będzie wynosić 9.4 miliardów osób.Wraz ze wzrostem liczebności osób starszych, wzrastać również będzie ilość seniorów korzystających z technologii mobilnych. Jednak na rynku aplikacji mobilnych brakuje dedykowanego rozwiązania dla osób starszych, które pomogłoby kontrolować ich stan zdrowia. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona aplikacja mobilna dla systemu Android przeznaczona dla osób starszych, która ma na celu uproszczenie kontrolowania stanu zdrowia. pl
dc.abstract.en Social-economic changes, fast technology progress, improvement of living standards, progress and achievements in medicine — all of it leads to increacing of human lifetime. It's predicted that the elderly population will grow to 16.7% of the total population by the year 2050, which will be 9.4 billion by this time.As the number of older people increases, the number of seniors that use mobile technology will also increase. However, the mobile app market lacks a dedicated solution for the older people to help monitor their health condition.This thesis will present an Android mobile application for the older people that aims to simplify health monitoring. pl
dc.subject.pl Android, Kotlin, MVP, aplikacja dla osób starszych, wykrywanie upadku pl
dc.subject.en Android, Kotlin, MVP, mobile application for older people, fall detection pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Igor [SAP11012911] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105508-200353 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)