Jagiellonian University Repository

Technologia android wear oraz wykorzystanie sensorów w smartwatchu

pcg.skipToMenu

Technologia android wear oraz wykorzystanie sensorów w smartwatchu

Show full item record

dc.contributor.advisor Zygadło, Jakub [SAP13037052] pl
dc.contributor.author Oleksy, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:12:28Z
dc.date.available 2020-07-26T22:12:28Z
dc.date.submitted 2017-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211861
dc.language pol pl
dc.title Technologia android wear oraz wykorzystanie sensorów w smartwatchu pl
dc.title.alternative Android wear technology and working with smartwatch sensors pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca opisuje techniczne aspekty sensorów i wearables. Pozwala ona dobrze zrozumieć wspomniane komponenty, a teoretyczny opis wzbogacony został o praktyczne problemy z którymi spotkałem się przy korzystaniu z tych technologii. W końcowej części przedstawione są projekty wykorzystujące smartwatch oraz sensory. pl
dc.abstract.en The work describes the technical aspects of sensors and wearables. It allows you to understand these components well, and the theoretical description has been enriched with the practical problems. The final part shows projects using smartwatch and sensors. pl
dc.subject.pl Sensory, Android, Wear, inteligentne zegarki, smartwatch, wearables pl
dc.subject.en Sensors, Android, Wear, smartwatch, wearables pl
dc.contributor.reviewer Zygadło, Jakub [SAP13037052] pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Igor [SAP11012911] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105499-145222 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)