Jagiellonian University Repository

MENEDŻER KULTURY JAKO POŚREDNIK MIĘDZY TWÓRCĄ A ODBIORCĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI

pcg.skipToMenu

MENEDŻER KULTURY JAKO POŚREDNIK MIĘDZY TWÓRCĄ A ODBIORCĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI

Show full item record

dc.contributor.advisor Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.author Małek, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:12:01Z
dc.date.available 2020-07-26T22:12:01Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211854
dc.language pol pl
dc.title MENEDŻER KULTURY JAKO POŚREDNIK MIĘDZY TWÓRCĄ A ODBIORCĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI pl
dc.title.alternative "MANAGER OF CULTURE AS MEDIATOR BETWEEN THE CREATOR A RECIPIENT IN INSTITUTE - GARDEN OF ART IN CRACOW" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu ukazanie sylwetki menedżera kultury, począwszy od zadań stawianych przed ludźmi pracującymi w tym zawodzie, a skończywszy na niezbędnych w nim kompetencjach. Głównym celem przeprowadzonych badań była charakterystyka organizatorów wydarzeń kulturalnych na terenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Autorka pracy dowodzi, że poruszana tematyka nie została do tej pory wyczerpująco opracowana, przybliża także tło tematu i stara się jednoznacznie zdefiniować rolę menagera kultury na polskim rynku. Praca zawiera również wyniki prowadzonych ponad rok badań kultury organizacyjnej Małopolskiego Ogrodu Sztuki. pl
dc.abstract.en The work aims to show the character of a manager of culture, starting with the tasks facing the people working in this profession, and ending with the necessary competence. The main objective of the study was to characterize the organizers of cultural events in Malopolska Garden Art. The author of the work proves that the subjects discussed was not so far fully developed, approximates the background theme and tries to clearly define the role of manager of culture on the Polish market. The work also contains the results of more than a year of research culture of Malopolska Garden Art. pl
dc.subject.pl etnografia, zarządzanie kulturą, małopolski ogród sztuki, menedżer, sztuka, odbiorca, twórca, kultura, zarządzanie humanistyczne pl
dc.subject.en ethnography, culture management, garden art., manager, art, recipient, creator, culture, humanistic management pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105492-148462 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)