Jagiellonian University Repository

Sound art. Laboratorium dźwiękowe.

pcg.skipToMenu

Sound art. Laboratorium dźwiękowe.

Show full item record

dc.contributor.advisor Majewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Prokop, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:08:40Z
dc.date.available 2020-07-26T22:08:40Z
dc.date.submitted 2016-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211802
dc.language pol pl
dc.title Sound art. Laboratorium dźwiękowe. pl
dc.title.alternative Sound art. Sound laboratory. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podejście do dźwięków na przestrzeni ostatniego stulecia kompletnie się zmieniło. Od akceptacji szumów, przez awangardowe eksperymenty, inkorporację ciszy przez Cage’a, aż do wyłonienia się w latach 80. kategorii nazwanej „sound art“, będącej efektem tarć na linii eksperymentalnych działań dźwiękowych i paradygmatu Western art music. W swojej pracy chciałabym zbadać co właściwie kryje się pod tym pojęciem, czy jest ono funkcjonalne i aktualne, oraz poddać je krytyce analizując konkretne przykłady projektów artystycznych. Dźwięk jest istotny o tyle, iż wpływa na nas fizycznie, jesteśmy w nim zanurzeni, nie posiadamy „dźwiękowej powieki“. Dźwięk to komunikacja, to tekst, nawet gdy jest „dźwiękiem samym w sobie“ zawsze pozostawia jakiś ślad. Jest powiązany z naszym odbiorem strefy wizualnej, stanowi reprezentacje przestrzeni, tworzy „atmosferę“, aurę miejsca i ma emocjonalny przekaz. Dzięki działaniom laboratorium dźwiękowego, nie jesteśmy jednak „skazani“ na dźwięki. W tej pracy pragnę także sprawdzić gdzie obecnie mają miejsce eksperymentalne praktyki dźwiękowe, gdzie znajduje się aktualne laboratorium dźwiękowe rozumiane jako przestrzeń poszukiwań nowych praktyk twórczych i odbiorczych, do której zdaje się aspirować sound art. pl
dc.abstract.en The approach to sounds has changed completely among last century. Starting by acceptance of noise and hum, through the experimentations done by avant-garde, incorporation of silence by Cage, up to the moment of emergence of the category named „sound art“ in 80s., which is the result of the tension between sound experiments and the paradigm of Western art music. In my master thesis I would like to investigate what exactly hides behind the concept of „sound art“, if this term is functional and actual, and to reconsider it by analyzing specific examples of art works. Sound matters, because it affects us physically, we are immersed in sound, we don’t have a „sound eyelid“. Sound is communication, text, and even when it is „sound by itself“ it always leaves a trace. It is connected with our way of perceiving the visual sphere, it is a representation of space, creates the „atmosphere“ of the place and sends an emotional message. Thanks to the efforts of sound laboratory understood as space of exploration of new sound practices, to which sound art seems to aspire — we are not „condemned“ to sounds. In this paper I would like to also find where this laboratory and sound experiments are currently taking place. pl
dc.subject.pl sound art - laboratorium dźwiękowe - eksperyment - dźwięk - przestrzeń pl
dc.subject.en sound art - sound laboratory - experiment - sound - space pl
dc.contributor.reviewer Majewski, Tomasz pl
dc.contributor.reviewer Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105436-142519 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy teksty kultury pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)