Jagiellonian University Repository

Charakterystyka oddziaływań receptora 1 IFN-γ z domenami TIR białek adaptorowych MyD88 i MAL

pcg.skipToMenu

Charakterystyka oddziaływań receptora 1 IFN-γ z domenami TIR białek adaptorowych MyD88 i MAL

Show full item record

dc.contributor.advisor Dubin, Grzegorz [SAP11019243] pl
dc.contributor.author Topór, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:04:58Z
dc.date.available 2020-07-26T22:04:58Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211744
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka oddziaływań receptora 1 IFN-γ z domenami TIR białek adaptorowych MyD88 i MAL pl
dc.title.alternative Characterization of interactions between receptor 1 IFN-γ and TIR domain containing adaptors: MyD88 and MAL pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Interferon (IFN) to ogólna nazwa glikoprotein należących do grupy cytokin, wytwarzanych i uwalnianych jako odpowiedź organizmu na działanie patogenów. Poprzez wiązanie się do receptorów znajdujących się na powierzchni komórek, mają zdolność do modulacji wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych. Ludzkie interferony zostały podzielone na trzy grupy w zależności od rodzaju receptorów z którymi oddziałują, sekwencji aminokwasowej, struktury i właściwości fizykochemicznych. Wszystkie interferony wykazują działanie przeciwwirusowe, a niektóre mogą działać także przeciwnowotworowo. Interferon gamma jest jedynym przedstawicielem interferonów II typu. Warunkuje transkrypcję ponad 30 genów odpowiedzialnych za prawidłową odpowiedź komórkową i fizjologiczną organizmu na różnorodne czynniki. Wiąże się ze specyficznym receptorem zbudowanym z dwóch podjednostek: IFN-γR1 (IFNGR1) i IFN-γR2 (IFNGR2). IFNGR1 (CD119) odpowiada przede wszystkim za wiązanie ligandu, natomiast zadaniem drugiej podjednostki jest przekazywanie sygnału do wnętrza komórki. U pacjentów wykazujących zaburzenia w ekspresji IFNGR1 obserwuje się nawrotowe, czasem śmiertelne infekcje mykobakteryjne.W przedstawionej pracy wykorzystując techniki biologii molekularnej uzyskano 6 konstruktów cytozolowej części IFNGR1 w wektorach ekspresyjnych z metkami His i GST. Zoptymalizowano warunki ekspresji białek jak również sposób ich oczyszczania z użyciem chromatografii powinowactwa i sączenia molekularnego. Przeprowadzono testy stabilności konstruktów w różnych temperaturach oraz za pomocą metody pull-down sprawdzono oddziaływanie konstruktów IFNGR1 z białkami adaptorowymi MyD88 i MAL. pl
dc.abstract.en Interferons (IFNs) are a group of cytokines produced and released by variety of cells in response to the presence of pathogens. By interacting with their specific transmembrane receptors, IFNs activate signaling pathways that regulate the expression of certain immune system genes. Human IFNs are divided into 3 groups based on the interaction with specific receptors, aminoacid sequence, structure and physicochemical properties. Interferons share several common effects: they are antivirial agents and can also promote host responses to tumors. Interferon gamma (IFN-γ) is the only member of the type II class of interferons. IFN-γ is responsible for the transcription of almost 30 genes which are critical for innate and adaptive immune response against bacterial and virial infections. IFN-γ interacts with a heterodimeric receptor consisting of two chains: IFNGR1 (IFN-γR1) and IFNGR2 (IFN-γR2). IFNGR1 is a ligand-binding chain and is also known as CD119. IFNGR2 is required for signal transduction. The lack of IFNGR1 expression in humans predisposes the host to microbial infections.In this study 6 constructs od IFNGR1 in expression vector with 6xHis and GST tag were obtained using molecular cloning methods. The condition for protein expression and purification using affinity chromatography and size-exlusion were optimised. Stability of constructs was tested in variety of temperatures and interaction between IFNGR1 constructs and addaptive ptoteins: MyD88 and MAL was investigated by pull-down method. pl
dc.subject.pl Interferon, interferon gamma, receptor interferonu gamma, MAL, MyD88, domena TIR pl
dc.subject.en Interferon, interferon gamma, interferon gamma receptor, MAL, MyD88, TIR domain pl
dc.contributor.reviewer Dubin, Grzegorz [SAP11019243] pl
dc.contributor.reviewer Władyka, Benedykt [SAP12119116] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105376-186290 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia molekularna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)