Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki kapitałowej

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki kapitałowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.contributor.author Książek, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:02:51Z
dc.date.available 2020-07-26T22:02:51Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211711
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki kapitałowej pl
dc.title.alternative The tax libility of the members of Managment Board of a capital company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie problematyki odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej. Praca zawiera szczegółowe omówienie zasad ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządu. Zostały w niej przedstawione warunki, jakie musi spełnić osoba trzecia, aby zostać pociągnięta do odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki, a także przypadki, kiedy będzie możliwe uwolnienie członków zarządu odpowiedzialności. W pracy omówiono także charakter i specyfikę postępowania podatkowego wobec członków zarządu. Przedstawione w pracy poglądy dotyczące np. pojęcia bezskuteczności egzekucji, czy też pełnienie obowiązków, zostały omawiane w oparciu o bogato przedstawione orzecznictwo. pl
dc.abstract.en The present study aims to discuss the issue of tax liability of the members of Management Board of a company. The work contains a detailed discussion of the principles of liability by the members of the Management Board. There are presented conditions that must be met by a third party, to be held for the tax liability for tax arrears of the company, as well as cases where it will be possible to release the members of the Management Board responsibility. The work also discusses the nature and specifics of the tax proceedings to members of the Management Board. The views presented in the work about e.g. concept of ineffectiveness of enforcement or duties have been discussed on the basis of the richly presented case law and judical decisions. pl
dc.subject.pl Odpowiedzialność podatkowa, postępowanie podatkowe, zasady odpowiedzialności, pojęcie bwzskutecznosci egzekucji, pełnienia obowiązków, charakter prawny odpowiedzialności pl
dc.subject.en Tax liability, tax proceedings, princpiles of liability, concept of ineffectiveness of enforcement, tax obligation, legal character of tax liability pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105341-144951 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)