Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Region i regionalizm w badaniach profesora Ryszarda Kantora



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Hołda Renata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Hołda Renata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Hołda Renata