Jagiellonian University Repository

Miejsce arbitrażu w europejskiej przestrzeni sądowej

pcg.skipToMenu

Miejsce arbitrażu w europejskiej przestrzeni sądowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kożuch, Małgorzata [SAP11016018] pl
dc.contributor.author Skura, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:01:48Z
dc.date.available 2020-07-26T22:01:48Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211695
dc.language pol pl
dc.title Miejsce arbitrażu w europejskiej przestrzeni sądowej pl
dc.title.alternative The legal status of arbitration in the European Union pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca opisuje miejsce arbitrażu w prawie Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności omówione zostają możliwe podejścia do problematyki uznawania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych na przykładach wielu konwencji międzynarodowych. Następnie przeanalizowane zostają rozwiązania przyjęte przez europejskiego legislatora w szeregu aktów prawa unijnego. Kolejnym podjętym krokiem jest przybliżenie czytelnikowi najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat miejsca arbitrażu w prawie UE. Następnie omówione zostają najnowsze zmiany kluczowych aktów prawnych. Praca identyfikuje również aktualne trendy rozwoju omawianej problematyki. pl
dc.abstract.en This paper discusses the legal status of arbitration in the law of the European Union. First, it discusses possible approaches to the issue of recognition and enforcement of arbitral awards through the lens of various international conventions. Further, the paper focuses on the solutions adopted by the European legislator and provides an in-depth analysis of all relevant EU legal acts. The discussion is followed by a study of case law and recent changes in key legal acts. Finally, the paper identifies current trends in the recognition and enforcement issues. pl
dc.subject.pl arbitraż, sądownictwo polubowne, prawo Unii Europejskiej, konwencje międzynarodowe, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pl
dc.subject.en arbitration, EU law, international conventions, case law of the Court of Justice of the European Union pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.reviewer Kożuch, Małgorzata [SAP11016018] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105324-114090 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)