Jagiellonian University Repository

Framework dla aplikacji rozproszonych opierający się o nieblokujący model komunikacji

pcg.skipToMenu

Framework dla aplikacji rozproszonych opierający się o nieblokujący model komunikacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Kalita, Piotr [SAP11018744] pl
dc.contributor.author Hawrot, Alan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:59:53Z
dc.date.available 2020-07-26T21:59:53Z
dc.date.submitted 2016-08-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211666
dc.language pol pl
dc.title Framework dla aplikacji rozproszonych opierający się o nieblokujący model komunikacji pl
dc.title.alternative Framework for distributed applications based on nonblocking communication model pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl jNode - framework przeznaczony dla języka programowania Java, który ułatwia tworzenie programów lepiej wykorzystujących dostępną moc obliczeniową. Został stworzony w oparciu o nieblokujący model komunikacji. Zastosowany model asynchroniczny wykorzystujący jednowątkową pętlę zdarzeń, wywołania zwrotne i możliwość skalowania horyzontalnego zapewniają, że programy napisane przy użyciu jNode są wydajniejsze od ich synchronicznych odpowiedników. Framework składa się z biblioteki użytkownika i środowiska uruchomieniowego. Biblioteka jest wykorzystywana do tworzenia programów użytkownika, które są dystrybuowane w postaci archiwum jar. Aplikacje uruchamiane są w dowolnej z działających instancji jNode. pl
dc.abstract.en jNode - framework designed for Java programming language which supports creating applications that better use available computing power. It was created on the basis of non-blocking communication model. Implemented asynchronous model which uses single threaded event loop and callbacks with ability of jNode to scale horizontally ensure that user’s applications are more efficient than their synchronous equivalents. Framework consists of user’s library (API) and runtime environment (platform). User’s library is used for creating applications which then are distributed in the form of Java Archive (JAR). Applications are executed in any of running jNode instances. pl
dc.subject.pl programowanie asynchroniczne, programowanie rozproszone, Java, framework pl
dc.subject.en asynchronous programming, distributed programming, Java, framework pl
dc.contributor.reviewer Kalita, Piotr [SAP11018744] pl
dc.contributor.reviewer Migórski, Stanisław [SAP11012338] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105293-143929 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)