Jagiellonian University Repository

Zmowa cenowa jako przykład praktyki ograniczającej konkurencję

pcg.skipToMenu

Zmowa cenowa jako przykład praktyki ograniczającej konkurencję

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.author Łątka, Izabella pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:59:27Z
dc.date.available 2020-07-26T21:59:27Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211659
dc.language pol pl
dc.title Zmowa cenowa jako przykład praktyki ograniczającej konkurencję pl
dc.title.alternative Price agreement as an example of an anticompetitive practice. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Prawo antymonopolowe wyróżnia już ponad stuletnia historia, a mimo to debaty na ten temat są wciąż ożywione zarówno w środowisku prawników, ekonomistów oraz teoretyków. W opracowaniu szczególną uwagą zostały otoczone porozumienia cenowe ograniczające konkurencję. Jest to jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego, ponieważ bezpośrednio wpływa na mechanizm konkurencji na rynku. W pracy zaprezentowano, że polskie ustawodawstwo dotyczące antykonkurencyjnych zachowań zostało zharmonizowane zgodnie z europejskimi standardami. Ponadto, przestawiono analizę orzecznictwa, które wskazuje, że praktyki cenowe przedsiębiorstw są głównym przedmiotem kontroli organów państwowych, wyposażonych w niezbędne środki do przywrócenia stanu zgodnego z literą prawa. Postrzeganie karteli zmieniało się na przestrzeni XX wieku, jednak konieczność zwalczania tego typu praktyk wydaje się być niepodważalną tezą. pl
dc.abstract.en Polish Competition Law has a long history. However, the debates on this issue are still alive. The paper dwells on the agreements which are focused on the elimination, restriction or any other infringement of the competition on the relevant market. This is one of the major infringements of the antimonopoly law since it affects the basic mechanism of the competitive process – the competition on prices. Polish legislation, concerning the anticompetitive behaviour of undertaking, has been drafted in accordance with the European competition rules and therefore it is suited to them. The Analysis of the case law of UOKiK proves that the organs are aware of the problem and they do not marginalise it. What is more, the organs are equipped with a special measures to restore the lawful situation. The perception of the cartels and the other anticompetitive behaviour of undertakings has been changing throughout the XX century. Nevertheless nowadays, the necessity to eradicate such activities is still not questioned in Poland. pl
dc.subject.pl Porozumienia cenowe, kartel, prawo antymonopolowe, konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję. pl
dc.subject.en Price agreement, cartel, antimonopoly law, competition, anticompetitive practice. pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105286-177027 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)