Jagiellonian University Repository

Zadatek

pcg.skipToMenu

Zadatek

Show full item record

dc.contributor.advisor Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.author Więcław, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:58:03Z
dc.date.available 2020-07-26T21:58:03Z
dc.date.submitted 2016-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211637
dc.language pol pl
dc.title Zadatek pl
dc.title.alternative Down payment pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zadatek to postanowienie umowne, związane z wręczeniem przedmiotu jednej stronie umowy przez drugą w związku z zawarciem umowy. Regulacja zadatku zawarta jest w art. 394 k.c. i ma charakter dyspozytywny. Artykuł 394 k.c. określa znaczenie zadatku wręczonego przy zawarciu umowy, jeśli nic innego nie wynika z odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju. Wówczas w razie niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron druga strona jest uprawniona do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Może wtedy otrzymany zadatek zachować, a jeśli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. pl
dc.abstract.en Down payment is an contractual provision connected with giving an object at the conclusion of a contract. It's regulated in art. 394 of the civil code (k.c.). Article 394 k.c. determines the meaning of the down payment in the absence of a different contractual reservation or a custom. Then it has such a meaning that in the case of non-performance of the contract by one of the parties, the other party may renounce the contract without setting an additional time limit and retain the down payment, and when that party has given the down payment, he may demand the double amount. pl
dc.subject.pl zadatek, prawo zobowiązań, zaliczka, dodatkowe zastrzeżenia umowne, skutki niewykonania zobowiązań, odstąpienie od umowy pl
dc.subject.en down payment, obligation law, earnst money, contractual provisions, non-performance of the contract pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.reviewer Tracz, Grzegorz [SAP11015292] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105262-146015 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)