Jagiellonian University Repository

Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions

pcg.skipToMenu

Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions

Show full item record

dc.contributor.author Myszkowska, Dorota [SAP20007706] pl
dc.contributor.author Piotrowicz, Katarzyna [SAP11015698] pl
dc.contributor.author Ziemianin, Monika [SAP20014958] pl
dc.contributor.author Chłopek, Kazimiera pl
dc.contributor.author Dąbrowska-Zapart, Katarzyna pl
dc.contributor.author Kasprzyk, Idalia pl
dc.contributor.author Grewling, Łukasz pl
dc.contributor.author Majkowska-Wojciechowska, Barbara pl
dc.contributor.author Malkiewicz, Małgorzata pl
dc.contributor.author Nowak, Małgorzata pl
dc.contributor.author Piotrowska-Weryszko, Krystyna pl
dc.contributor.author Puc, Małgorzata pl
dc.contributor.author Weryszko-Chmielewska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2016-02-19T11:57:30Z
dc.date.available 2016-02-19T11:57:30Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0065-0951 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21162
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions pl
dc.title.alternative Sezony pyłkowe traw w Polsce na tle warunków meteorologicznych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 357-365 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 364-365 pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.2015.038 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy oceny sezonów pyłkowych Poaceae w Polsce w wybranych regionach. Celem pracy było przedstawienie wieloletniej zmienności początku, końca i długości sezonów pyłkowych traw oraz sezonowego indeksu pyłkowego (wartość SPI) w Polsce na tle warunków meteorologicznych. Badania były prowadzone w ośmiu miastach Polski, w okresie 1992-2014 (sezony 2003-2012 były wspólne dla wszystkich miast). Początek sezonu pyłkowego był względnie stały w okresie badawczym, sezony rozpoczynały się około 10 maja, nieco wcześniej w południowej części Polski. Koniec sezonu pyłkowego był bardziej zmienny w porównaniu do początku, jego termin wahał się od połowy lipca do połowy września. SPI wyraźnie zależał od temperatury i opadów w okresie kwiecień–sierpień. Dobowe stężenie maksymalne pyłku były odnotowywane pomiędzy końcem maja a pierwszą dekadą lipca, nie wykazano wyraźnej zależności pomiędzy dniem stężenia maksymalnego i warunkami pogodowymi, z wyjątkiem 2004 roku. pl
dc.abstract.en The paper refers to the estimation of Poaceae pollen seasons in Poland in selected areas. The aim of the study was to present the long-term variability of the start, end and duration of grass pollen seasons and the seasonal pollen index (SPI) in Poland against a background of the meteorological conditions over pollen seasons. The study was performed in eight Polish cities in 1992-2014 (the common seasons were 2003-2012). Pollen season start was relatively stable in the studied period, the seasons began about the 10th of May, a bit earlier in the south part of Poland. Pollen season ends were more changeable in comparison to the season start and fluctuated from the middle of July to the middle of September. SPI clearly depended on temperature and precipitation in April-August. Daily maximum pollen concentrations were achieved between the end of May and the first decade of July and no evident relationship between this day and weather conditions was found, apart from 2004. pl
dc.subject.pl pyłek traw pl
dc.subject.pl sezon pyłkowy pl
dc.subject.pl sezonowa zmienność pl
dc.subject.pl warunki meteorologiczne pl
dc.subject.en grass pollen pl
dc.subject.en pollen seasons pl
dc.subject.en seasonal variability pl
dc.subject.en weather conditions pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 14 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.5586/aa.2015.038 pl
dc.identifier.eissn 2300-357X pl
dc.title.journal Acta Agrobotanica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.cm.id 75688
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa